Door op 5 augustus 2017

Stop sabotage Floriade door lekken geheime informatie

D66 en de PvdA willen dat het college actie onderneemt nadat er meerdere malen geheime informatie door ‘bronnen in het stadhuis’ is doorgespeeld naar een lokale krant. “Het lekken van deze vertrouwelijke informatie brengt zowel de betrokken ondernemers als de gemeente in een lastig parket,” zegt D66-fractievoorzitter Jan Lems. “Dat kan het enorm schadelijk zijn voor lopende onderhandelingen.” “Door contractuele afspraken over geheimhouding tussen ondernemers en gemeente, kan de gemeente de onjuistheid van verkeerde informatie zelfs niet weerspreken.”, voegt PvdA-raadslid John van der Pauw daar aan toe.

Schadelijk voor besprekingen
Bij gevoelige informatie kan de gemeenteraad besluiten om onder geheimhouding dingen te bespreken. Zo kan de wethouder vrijuit praten met de raad zonder schade te doen aan bijvoorbeeld lopende onderhandelingen of dieper op een individuele casus ingaan. Tijdens zo’n besloten bespreking zijn alleen raadsleden, medewerkers van de griffie, de wethouder en ambtenaren aanwezig.

Binnen een maand berichtte Almere Deze Week tweemaal over kwesties die besproken waren tijdens besloten besprekingen. John van de Pauw: “Het lekken van dit soort informatie, zelfs al is het maar gedeeltelijk of onjuist, kan lopende onderhandelingen enorm schaden. Stel je bijvoorbeeld voor dat je over het kopen van een huis onderhandelt en de tegenpartij hoort van een zogenaamd betrouwbare bron wat jouw limiet zou zijn of is. Dat verstoort onderhandelingen. Die lopen dan niet meer zoals ze horen te lopen. De wetgever heeft niet voor niets het lekken van in vertrouwen gegeven informatie strafbaar gesteld.”

Lastig parket voor ondernemers
Lems: “Naast dat het de onderhandelingen kan schaden, brengt het de ondernemers ook in een lastig parket. Zij krijgen immers allerlei vragen van journalisten over zaken waar zij nog in vertrouwen over onderhandelen met de gemeente. Dat wil je toch echt voorkomen. Dit is nu twee keer in korte tijd voorgekomen en wat ons, de PvdA en D66, is het echt niet acceptabel.”

De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend over het lekken van vertrouwelijke informatie over de Floriade. Ze vragen om te onderzoeken welke ‘bronnen binnen het stadhuis’ de geheimhouding hebben geschonden en of er aangifte gedaan zal worden van het gepleegde misdrijf. De partijen wijzen er met het stellen van de vragen op dat het om een serieus misdrijf gaat. Op het lekken van geheime informatie staat namelijk een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van maximaal € 20.500. Met het stellen van deze vragen hopen de partijen dit soort sabotage van de voortgang van de Floriade te voorkomen.