Door op 10 september 2014

Te lang wachten op een betaalbare aangepaste woning?

Zijn er wel betaalbare huurwoningen voor mensen die de trap niet meer op en af kunnen? Dat wil de PvdA weten. Gehandicapte Almeerders blijken na twee jaar zoeken nog geen betaalbare aangepaste huurwoning te vinden.

Aanbod duur

Almeerse corporaties mogen de huurprijs van woningen die voor verhuur vrij komen verhogen. Door die zogeheten ‘huurharmonisaties‘ worden woningen steeds duurder. De Partij van de Arbeid signaleert dat dat ernstige gevolgen heeft voor Almeerders die een trapprobleem hebben in hun huidige woning en op zoek zijn naar een geschikte, maar ook betaalbare huurwoning.

WMO-indicatie
“Wie een woonprobleem heeft in de huidige woning kan dat melden bij Servicepunt Z.”, laat PvdA-er John van der Pauw weten. “De gemeenten organiseert dan een ronde tafel gesprek om te kijken of en wat er nodig is om weer in een geschikte woning te wonen. Dan blijkt regelmatig dat verhuizen naar een woning zonder trap of met een traplift de oplossing is.”

Tegemoetkoming
Wie door een trapprobleem moet verhuizen krijgt van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing naar en de herinrichting van de geschikte woning. “De gemeente kent als regel een bedrag van € 2.000 toe. Als de kosten aantoonbaar hoger zijn is een hogere vergoeding mogelijk. Aan zo’n verhuizing kleven meestal ook hogere huurlasten. De Almeerse corporaties bieden mede door hun huurbeleid geen aangepaste goedkope huurwoningen aan.”

Dure aangepaste woningen
Almeerders met een handicap hebben vaak extra kosten. De voorzieningen  voor deze Almeerders worden steeds schraler. “Woningmarktexpert Johan Conijn liet onlangs weten dat huurders met een laag inkomen niet meer dan € 500 huur kunnen betalen. Uit de verantwoording van woningen die het afgelopen jaar aan Almeerders met een handicap zijn toegewezen blijkt dat de meeste betaalbare € 585 kostte. Dat was een 2-kamerwoning. Vaak ligt de huurprijs in de buurt van € 650”, laat John van der Pauw weten.

Zorgelijk
De Partij van de Arbeid maakt zich ernstig zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare aangepaste woningen. De PvdA ontvangt signalen van Almeerders met een handicap waaruit blijkt dat ze niet binnen twee jaar een betaalbare aangepaste woning kunnen vinden. De PvdA heeft daarom vragen gesteld.