Door op 11 oktober 2015

Uitnodiging ALV PvdA Almere en Talkshow over Burgerbetrokkenheid

Het bestuur van de afdeling Almere nodigt u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering op 27 oktober 2015.

Plaats: Café op 2 , Stadhuisplein 2, Almere

Tijdstip: 19.00 u. – 19.45u. Vanaf kwart voor 7 bent u welkom voor koffie.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering :

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling notulen van 11 maart 2015 (zie onderaan dit bericht)

3. Vaststelling jaarprogramma 2016 (zie onderaan dit bericht)

4. Vaststelling begroting 2016 (zie onderaan dit bericht)

5. Sluiting

De notulen van 11 maart 2015, jaarprogramma 2016 en begroting 2016 kunt u vinden op onze website www. almere.pvda.nl.

U kunt ze ook opvragen bij de secretaris: ellieteunissen@hotmail.com

Bovenstaande gedeelte is vooral bestemd voor de leden van de afdeling PvdA Almere maar wel openbaar.

20.15 u. – 21.15 u. Talkshow over Burgerbetrokkenheid. In café op 2.

Om kwart over 8 begint de talkshow. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Belangstellenden, vrienden en kennissen zijn eveneens welkom.

Op deze avond laten een aantal actieve Almeerders zien hoe zij tijd en energie steken in het leuker, veiliger en socialer maken van hun buurt of de stad, een belangrijk punt uit ons programma. Deze Almeerders zijn zeer gemotiveerd en erg trots op de resultaten. Wij zijn er trots op dat zij onze gast willen zijn en ons willen inspireren.

Onze gasten zijn:

Marije Buiter: “Er zit meer kracht achter bewonersinitiatieven en -activiteiten dan op twee handen te tellen zijn”. De initiatieven van Marije zijn vooral gericht op het verfraaien en levendiger maken van haar buurt (Almere Poort).

Evelina Simons: Oprichter en momenteel coördinator van het buurtpreventieteam in Waterwijk. Samen met veel andere vrijwilligers uit de wijk levert Evelina een bijdrage aan het veiliger maken van de Waterwijk.

Marcel Kolder: Mantelzorger, enorm gemotiveerd en actief om publieke voorzieningen in Almere maar ook de rest van Nederland gebruiksvriendelijker te maken voor mensen met een beperking.

Raadslid Jerzy Soetekouw en wethouder Tjeerd Herrema zijn uitgenodigd om te praten over hun visie op burgerbetrokkenheid en de rol die de overheid zou moeten pakken.

Het gesprek met onze gasten wordt geleid door raadslid Kerim Iskender en fractieondersteuner At Kasbergen.

Aan het eind kunt u elkaar nog ontmoeten onder het genot van een drankje. Zet de datum van 27 oktober in uw agenda en kom gezellig naar onze PvdA bijeenkomst in Café op 2

Namens de fractie en het bestuur:

Kerim Iskender, raadslid PvdA-Almere

Ellie Teunissen, secretaris bestuur PvdA-Almere

Begroting van Almere 2016

Conceptwerkplan PvdA Almere 2016

20151006 Verslag Algemene Ledenvergadering en thema Waterschap