26 november 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Wonen in Almere

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 2 december a.s.
In ons PvdA huis – Wisselweg 200 te Almere
Aanvang 20.00 uur

Na de Algemene Ledenvergadering zal onder leiding van de fractievoorzitter John van der Pauw een discussie worden gevoerd over wonen in Almere.

Het coalitieakkoord ‘De Kracht van de Stad’ bevat afspraken over wonen. Wonen is altijd een belangrijk element geweest van sociaal democratische politiek. John van der Pauw heeft de stand van zaken op een rij gezet. We bieden u graag de gelegenheid om met de fractie het gesprek aan te gaan over het lokale woonbeleid in het ruime, groene en blauwe Almere.

Programma: 19.30 u inloop en koffie
1. Welkom en mededelingen door de voorzitter Hattum Palma

2. Werkplan 2015 afdeling PvdA ( zie onder dit bericht)

3. Begroting 2015 afdeling PvdA ( zie onder dit bericht)

4. Voorbereiding Gewestelijke Vergadering 13 december. Aan de leden wordt gevraagd
• een advies mee te geven over het provinciaal verkiezingsprogramma van de PvdA, zie almere.pvda.nl
• een advies mee te geven over de samenstelling van de lijst en de lijstvolgorde, zie www.flevoland.pvda.nl
De vijf gewestelijk afgevaardigden zullen dit als zwaarwegend advies meenemen.

5. Eventueel aanbevelingen congres PvdA of afspraken over voorbereiding.
21.00 u. Wonen in Almere onder leiding van John van der Pauw
22.30 u. Sluiting

U bent van harte welkom
Met partijvriendelijke groet,
Ellie Teunissen
Secretaris /penningmeester afdeling Almere

20141121 werkplan PvdA Almere 2015

20141121Begroting-Almere-2015-