Door op 11 februari 2016

Uitnodiging bijeenkomst: “Van ‘Rood voor Groen’ tot een busbaan op de Stichtse Kant”

Almere is een jonge groeiende stad. Ook een jonge stad heeft beheer en onderhoud nodig. Hoe ouder de stad, hoe meer onderhoud en hoe meer het onderhoud kost. Mede als gevolg van de economische recessie bezuinigt ook de gemeente Almere sinds 2010 op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

In 2006 was duidelijk dat de kosten van het optimale beheer en onderhoud van de stad groter zijn dan de inkomsten die de gemeente ontvangt uit het Gemeentefonds. In de collegeperiode 2006 – 2010 is gekeken dat met ‘rood voor groen’ het gat tussen inkomsten en uitgaven niet gedicht kon worden.

In 2013 heeft Stadsbeheer de opdracht gekregen om de kosten van Beheer en Onderhoud in beeld te brengen. Dat heeft het rapport “Opgave Beheer openbare ruimte Almere” opgeleverd. Het rapport maakt duidelijk dat de professionals structureel € 50 miljoen willen uitgeven, terwijl daar € 42 miljoen per jaar voor beschikbaar was.

Het rapport is besproken tijdens de collegeonderhandelingen. De coalitie heeft afgesproken dat structureel € 5 miljoen euro extra beschikbaar is voor de uitvoering van het beheer en onderhoud in de wijken. Vervolgens is de organisatie gaan passen en meten om keuzes te maken. De kernopgave van het beheer van de openbare ruimte is dat de openbare ruimte heel, schoon en veilig moet zijn. Dit is dan ook het uitgangspunt van de PvdA fractie.

Op dinsdag 16 februari aanstaande organiseert de fractie van de PvdA in samenwerking met het bestuur een bijeenkomst over het beheer en onderhoud van onze ruime, groene en blauwe stad met zijn relatief veel grijze verbindingen. De PvdA fractie zal die avond duidelijk maken welke acties de PvdA heeft genomen als het om beheer en onderhoud gaat. De fractie zal dan de lijn schetsen die loopt van ‘Rood voor Groen’ tot een busbaan in de Stichtse Kant en wil graag in gesprek om te kijken welke ideeën Almeerders hebben over het onderhoud van Almere.

De bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk. Plaats van handeling is activiteitencentrum ’t Kardoes in de Staatsliedenbuurt.  ’t Kardoes is gevestigd aan de  J.G. Suurhoffstraat 45 1314 NR Almere. Zaal open om 19.45 uur en start van de bijeenkomst om 20.00 uur.

De onderwerpen
• Rood voor Groen
• Lessen uit Rood voor Groen
• Notitie over beheer en onderhoud en coalitieafspraken
• Initiatieven PvdA fractie
• Groot Onderhoud Kruidenwijk.
• Ondergronds Afval Transportsysteem.
• Uitkomst bestuursopdracht en inspanningen PvdA.
• Vinger aan de pols.
• Discussie