Door op 10 maart 2016

Uitnodiging: Fietstour door Almere Haven

Ciska van Rijn -gemeenteraadslid met Almere Haven in haar portefeuille- organiseert voor leden, bestuur en de PvdA-fractie een excursie in Almere Haven. Op zaterdag 19 maart 2016 bezoeken we een aantal nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur, zorg, beheer door bewoners en economie. Ciska wil u graag kennis laten maken met deze initiatieven. U bent van harte uitgenodigd.

Het programma:
Het programma duurt van 10:00 tot 14:00 uur. Wij verzoeken u om per fiets te komen. Mocht u per auto de diverse locaties willen bezoeken, dan kunt u contact opnemen met Ciska en ontvangt u een overzicht met adressen.

09.50 uur        Verzamelen bij de Eerste Almeerse Montessori School, gelegen aan de Uithof 1

10.05 uur        Aankomst bij bewonersgroep Ecologisch Beheer Park Uithof, uitleg over het Voedselbos dat daar aangelegd gaat worden en het beheerwerk dat zij in Park Uithof verrichten

10.45 uur        Vertrek richting De Blauwe Reiger, gelegen op bedrijventerrein De Steiger

11.00 uur        Aankomst bij De Blauwe Reiger, kennismaking en rondleiding. Dit is een gebouw waar diverse bedrijven op gebied van cultuur en zorg zijn gevestigd, zie voor nadere uitleg de tekst onder het programma

11.50 uur        Vertrek richting Hal24 gelegen op bedrijventerrein De Steiger

12.00 uur        Aankomst bij Hal24, kennismaking met John Meijer -initiatiefnemer- en rondleiding. Dit bedrijf zal in april haar deuren openen, wij krijgen alvast een preview. Voor nadere uitleg zie de tekst onderaan.

12.45 uur        Vertrek richting Corrosia

13.00 uur        Aankomst bij Corrosia onderdeel Theater, Expo en Film, ontvangst door Ronald Venrooij en/of Hester Wolters. Wij krijgen een rondleiding in het nieuwe gebouw, kunnen de expo (Re)thinking Space bekijken en waar Ronald of Hester zal vertellen over Corrosia’s plannen in het nieuwe gebouw.

13.45 uur        Ter afsluiting bent u door Ciska uitgenodigd om iets te drinken in het nieuwe Theatercafé Roest (in Corrosia), dat door cliënten van Triade wordt beheerd.

U bent van harte uitgenodigd! Maar aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan bij fractielid Ciska van Rijn, via kgvrijn@almere.nl.

De Blauwe Reiger
De doelstelling van De Blauwe Reiger is het creëren van een sociaal duurzame leefomgeving in Almere. De Blauwe Reiger is ontstaan vanuit de participatiegedachte. De gebruikers en bezoekers van De Blauwe Reiger participeren ieder op hun eigen manier in het gebouw, met hun eigen mogelijkheden, gezondheid, opleidingsniveau of leeftijd. Door de verschillende achtergronden leren zij van elkaar en zijn voor elkaar rolmodel.
De Blauwe Reiger wil dat doel bereiken door activiteiten maar ook werk- en ontmoetingsruimtes te bieden aan mensen met verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden. Door elkaar op te zoeken en gebruik te maken van elkaars deskundigheid, door talenten en krachten te bundelen werkt De Blauwe Reiger aan een gezonde en betrokken samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. http://www.deblauwereigeralmere.nl

Hal24

WE THINK. WE DESIGN. WE CREATE.

Dit is het motto van Hal24. Het begint met een idee. Je hoofd zit vol. Je wil vooruit. Ondernemen. Ontwerpen. Creëren. Omdenken. Weg met die oude modellen en vastgeroeste patronen. The future is ours! Zeg je hardop. Je bent niet bang om te delen. En je hebt ook voor hergebruik en upcycling want je draagt de leefomgeving een warm hart toe. Dan ben je bij HAL24 meer dan welkom! Ga hier aan de slag! Ruimte genoeg. We laten het allemaal organisch groeien en starten in April 2016. Voor verdere informatie over HAL24 http://www.hal24.net