17 juni 2015

Uitnodiging – In gesprek over wonen in Almere

Wonen (een dak boven je hoofd) is een van de basisbehoeften van elke mens en een grondrecht. Maar is dit recht ook voor iedereen toegankelijk? De huizenmarkt trekt aan, de hypotheekrente is laag en de makelaars geven aan dat er weer meer woningen verkocht worden. En? Wie profiteren hiervan? Wat als je jong bent en een huurwoning zoekt? Wat kun je in Almere vinden, als je nog geen € 30.000 per jaar verdient? Of als je geen vast werkcontract hebt? Kun je dan ook binnen drie maanden een huis vinden?

Op dinsdag 23 juni 2015 organiseert de PvdA Almere een gesprek over wonen. Saskia Lieon van de Woonbond is onze gast en ze legt graag haar bevindingen aan ons voor. John van der Pauw geeft een analyse van het wonen in Almere en geeft aan wat de fractie van plan is om wonen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Geen eenvoudige opgave.

De inleiders horen graag van U hoe u tegen de woonkwestie in Almere aankijkt. Is “sociaal wonen” nog sociaal te noemen? Wat bedoelen we daar dan mee? Waarom kan het wonen in Almere niet goedkoper ? Hoe kun je de corporaties bewerken, wat kunnen ze doen, en welke invloed heb je als bewoner?

De avond is voor iedereen in Almere die mee wil denken en mee wil praten over Wonen in Almere. Het gesprek vindt plaats op dinsdag 23 juni 20.00 u-22.00 u in het PvdA-pand aan de Jool Hulstraat 16 (bedrijventerrein Veluwsekant) in Almere Stad. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Ook uw vrienden, buren en kennissen, die graag mee willen denken en praten zijn van harte welkom. Om 20.00 u starten we met de inleidingen.