18 mei 2015

Uitnodiging: Meedenken over sociale en culturele projecten voor Almere!

Onder de titel “Meedenken over sociale en culturele projecten voor Almere!” organiseert de PvdA Afdeling Almere op dinsdagavond 26 mei aanstaande een themabijeenkomst waarbij wij met u willen brainstormen over projecten die via Fonds Verstedelijking Almere (FVA) kunnen worden gerealiseerd.

Het FVA is een onderdeel van de afspraken die gemeente Almere met het Rijk en de provincie Flevoland heeft gemaakt over de groei van Almere. Twintig jaar lang zal er jaarlijks € 7 miljoen in dit fonds worden gestort. Over het fonds is het volgende in het coalitieakkoord opgenomen:

Fonds Verstedelijking Almere
Vanaf 2015 wordt het Fonds Verstedelijking Almere gevuld met middelen door de gemeente Almere, de provincie en het Rijk. Wij willen dit Fonds in samenspraak met de gemeenteraad, het Rijk en de provincie gebruiken voor:

  • het sparen voor een magneetfunctie, bijvoorbeeld een (technische) universiteit;
  • (innovatieve) projecten gericht op de groei van Almere;
  • overige thema’s zoals zorg, wonen en wijken, onderwijs, kunst en cultuur, economie, sport, Growing Green Cities, Floriade, en groen-blauwe casco.

2015 is het eerste jaar dat deze middelen zullen worden ontvangen en ligt er een concreet voorstel van het college ter beoordeling door de gemeenteraad. Voor 2016 is onlangs een consultatie met de gemeenteraad gehouden. Waarbij de fractie van de PvdA heeft aangegeven graag meer sociale en culturele projecten gerealiseerd willen zien.

Met name over deze twee terreinen willen wij tijdens de themabijeenkomst met u van gedachten wisselen. Welke ideeën leven bij u over de invulling van het fonds? Bent u iemand of kent u mensen met inspirerende ideeën om van Almere een nog fijnere stad te maken? Dan gaan wij graag met u in gesprek en neem uw kennissen en/of vrienden met mooie ideeën mee!

Als voorbeeld en ter inspiratie van de brainstorm hebben wij Landschapsarchitect Boto van der Meulen bereid gevonden om een presentatie te geven over zijn plan voor een groene broedplaats op de braakliggende gronden tussen het NS station Centrum en Filmwijk. Een project dat mogelijk geschikt is om via het Fonds Verstedelijking Almere te realiseren. Meer informatie over Boto kunt u hier vinden.

Datum: 26 mei 2015
Locatie: Jool-Hulstraat 16 te Almere

Programma:
19.00-19.30 uur: Inloop met koffie en thee
19.30 uur: Welkom en korte inleiding
19.35 uur: Introductie Fonds Verstedelijking Almere door Wethouder Henk Mulder
19.55 uur: Visie van de fractie door Kerim Iskender
20.05 uur: Presentatie door Boto van der Meulen van groene broedplaats
20.35 uur: Pauze
20.45 uur: Start brainstormsessie met aanwezigen
21.30 uur: Bespreken welke ideeën de brainstormsessie heeft opgeleverd
21.45 uur: Einde bijeenkomst en aansluitend nazit