15 oktober 2013

Uitnodiging: verandering in sociaal domein en vaststelling begroting 2014

Wij nodigen u van harte uit voor een Algemene Ledenbijeenkomst en een debat over veranderingen in het sociaal domein. Ton van Eck en Raymond Lozekoot , PvdA gemeenteraadsleden , laten zien welke ontwikkelingen er in de jeugdgezondheidszorg, de AWBZ, de WMO en de gehandicaptenzorg aan de gang zijn.
wanneer: Dinsdag 22 oktober om 20.00 uur
Plaats: Bordes 10 , Almere.

Op 1 januari 2015 wordt de gemeente voor belangrijke onderdelen van het Sociaal Domein verantwoordelijk. Met de decentralisatie van taken naar de gemeente zal naar schatting 85% van de Almeerders te maken krijgen. Als PvdA moeten we belangrijke keuzes maken. Nu al.

Het gaat hierbij om de volgende taken,

1. De jeugdgezondheidswerk

2. De begeleiding en dagbesteding die uit de AWBZ overgaat naar de WMO.

3. De nieuwe Wet zorg voor jeugd, waarin de huidige jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, Jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg voor licht verstandelijk gehandicapten zijn opgenomen.

4. Zorg voor het speciaal onderwijs.

5. De participatiewet.

Het programma is als volgt:

20.00 u. Opening en mededelingen ( o.a. campagne en ledenraadpleging* )

20.10 u. Vaststelling PvdA conceptbegroting 2014 en vaststelling jaarplan 2014

20.20 u. Presentatie “ Samenwerken aan de Transitie Sociaal Domein in Almere” ( Ton van Eck in samenwerking met leden van het transitieteam)

21.15 u. Pauze

21.30 u. Gelegenheid tot discussie met wethouder Ineke Smit en medewerkers van het transitieteam

22.00 u. Sluiting

Ook niet-leden zijn van harte welkom!

De begroting 2014 en het jaarplan 2014 zijn hieronder te vinden:

Concept_pvda_Jaarwerkplan_2014
conceptBegroting-Almere-2014-2013