Door op 21 juni 2013

Vastgoed: wie het kleine niet eert…

De gemeente Almere laat een nieuwe brandweerkazerne bouwen aan de Veluwedreef. Daardoor vallen huurinkomsten weg voor het pand De Stijger. De Partij van de Arbeid wilde zeker weten dat het financieel probleem met het gemeentelijk vastgoed daardoor niet groter zou worden. Een gesprek met fractievoorzitter John van der Pauw.

Waarom is er een financieel probleem bij het gemeentelijk vastgoed?
“De gemeente exploiteert allerlei gebouwen. Scholen, kazernes, het Stadhuis en ga zo maar door. Er is niet alleen geld nodig om een pand te bouwen en het dagelijks onderhoud uit te laten voeren. Na verloop van tijd is groot onderhoud of vervanging noodzakelijk. Voor dat groot onderhoud blijkt de gemeente niet altijd voldoende geld te sparen en soms staan panden leeg. Dan komen er geen centjes binnen, terwijl zo’n gebouw wel geld kost. Het totale financiële probleem bij het gemeentelijk vastgoed is € 6,9 miljoen.”

Dat is geen kattenpis
“Inderdaad. Daarom zijn daar ook in 2010 afspraken over vastgelegd in het Oostvaardersakkoord. De wethouder financiën heeft de opdracht gekregen om een oplossing te vinden. Eerst is nog eens goed gekeken of het financieel probleem klopte. Dat bleek het geval. Op dit moment is er geen geld om het probleem op te lossen. Vervolgens is het vinden van een oplossing naar de toekomst verschoven.”

Er was toch nog een afspraak?
“Inderdaad. Volgens die afspraak wordt er alleen nieuw gemeentelijk vastgoed gebouwd als er dekking is voor de kosten van het nieuwe gebouw. En daar zat een vuiltje bij de kazerne. Er was alleen voldoende geld voor de exploitatie van de nieuwe kazerne als … de centjes van de huidige kazerne mee zouden gaan naar de nieuwe.”

Dan ontstaat  toch een probleem bij de voormalige kazerne?
“Dat klopt. En om te voorkomen dat het financieel probleem met het gemeentelijk vastgoed nog groter zou worden, heeft de Partij van de Arbeid de komst van een nieuwe brandweerkazerne willen bespreken. Het presidium vond dit onderwerp geen bespreking waard. Daar dacht de PvdA iets anders over.”

Heeft de bespreking iets opgeleverd?
“De Partij van de Arbeid heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het financieel probleem bij het vastgoed niet groter mag worden. Dat zou wel gebeuren als er geen vervangende middelen zouden komen voor de wegvallende inkomsten. De nieuwe kazerne is nog niet klaar. Dus heeft het college nog even de tijd om een oplossing te vinden voor de € 75.000 per jaar die wegvalt om de kosten van De Steiger te dekken. Het college zal de gemeenteraad verwittigen op welke manier wordt voorkomen dat er in de toekomst een nieuw tekort ontstaat in de exploitatie van De Stijger.”