26 november 2013

Veel nieuwe gezichten op de advieslijst PvdA-Almere

Als het aan de selectiecommissie voor PvdA-kandidaten voor de komende gemeenteraad ligt, wordt de fractie behoorlijk vernieuwd. Naast de reeds gekozen lijsttrekker John van der Pauw, financieel specialist Ciska van Rijn (3) en het net aangetreden raadslid Raymond Lozekoot (9) zijn op de verkiesbare plaatsen veel nieuwe namen te noteren. Jesse Luijendijk (6) en Herman Linzel (7) hebben parlementaire ervaring op provinciaal niveau, maar de anderen zullen, bij een mooie uitslag, voor het eerst volksvertegenwoordiger worden.

Commissievoorzitter Rob Beuse: ‘ Er is hartverwarmend veel talent onder de, vaak heel jonge, leden van onze partij. Dat heeft ons wel verrast maar het is ook een direct gevolg van het stageprogramma van de huidige fractie. Veel van de nieuwe mensen hebben daar aan deelgenomen. De nu zittende fractieleden maken uiteraard met verdriet en weemoed plaats voor de nieuwe mensen. Ze hebben prima werk geleverd, zich geweldig ingezet maar het is toch tijd om het stokje over te dragen.’

Hoe het nu verder gaat, is dat de lijst als advies naar de leden gaat, die dan op 17 december in vergadering bijeen komen om met elkaar de definitieve lijst vast te stellen.

De volledige advieslijst volgt hieronder.

Conceptlijst
1 John van der Pauw (gekozen door leden)
2 Kerim Iskender
3 Ciska van Rijn
4 Jerzy Soetekouw
5 Ruth Delobi
6 Jesse Luijendijk
7 Herman Linzel
8 Tristan Salomons
9 Raymond Lozekoot
10 Leida Höhle
11 Ricardo Grauwde
12 Erik Theunissen
13 Marlea Kogeldans
14 At Kasbergen
15 Alkin Gunes
16 Sadhana Mangroo
17 Mostapha El Madkouri
18 Ton van Eck
19 Jeroen van Tol
20 Arie Vleugel
21 Shanti Tuinstra
22 Hassan Buyatui
23 Lidwien Venselaar