Verkiezing op 20 maart niet alleen voor de Provincie maar ook voor het Waterschap

11 maart 2019

Op 20 maart stemt u niet alleen op de PvdA maar mag u ook een stem uitbrengen voor het Waterschap. Omdat ik ook niet goed wist wat het Waterschap nu precies doet en hoe de zetels worden verdeeld heb ik twee Almeerse kandidaten (Herman Linzel en Laura Bouwmeester) op de lijst voor Wonen, Water en Natuur een paar vragen gesteld.

Wat is een Waterschap?
Een Waterschap is het oudste democratisch bestuur en is in eerste instantie ontstaan (omstreeks 1100) om de gezamenlijke strijd tegen het water te voeren, later zijn daar taken als de zorg voor schoon en voldoende water en milieu aan toegevoegd. Om haar taken uit te kunnen oefenen heft het Waterschap belasting.

Is dat dan niet vooral van belang voor de landbouw?
Ja het is van groot belang voor de landbouw, maar de belangen van de landbouw (ook als het gaat om het gebruik van bestrijdingsmiddelen) liggen soms anders dan die van de overige inwoners.

Het Waterschap heeft 25 zetels, worden die allemaal via de stembus gekozen?Nee 18 van de 25 zetels worden verdeeld op basis van de stemming op 20 maart. De overige zeven zetels worden als volgt verdeeld: ongebouwd (3), bedrijfsgebouwd (3) en natuur (1).
Bij stemmingen blijkt dat ongebouwd (boeren) en bedrijfsgebouwd (Kamer van Koophandel) vaak dezelfde belangen hebben. Ook bij de gekozen leden zitten soms vertegenwoordigers met een zelfde achtergrond waardoor zij getalsmatig vaak in het voordeel zijn.

Wat doet het Waterschap voor de steden en dorpen?
Samen met de gemeenten is het Waterschap verantwoordelijk van het onderhoud van de grachten en de oevers. De boulevard op de dijk in Almere Poort is ook een goed voorbeeld van deze samenwerking.

Waarom zou ik op een kandidaat van Wonen, Water en Natuur stemmen?
Wonen, Water en Natuur (thans de grootste fractie binnen ons Waterschap) is mede op initiatief van de PvdA Flevoland ontstaan. Het probeert op een evenwichtige manier de belangen van alle groeperingen te behartigen. Meer kunt u lezen in hun verkiezingsprogramma.