11 december 2013

Verkiezingen Europees Parlement

Behalve gemeenteraadsverkiezingen worden volgend voorjaar ook verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden, om precies te zijn op 22 mei 2014. Met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen bij de ledenraadpleging werd onlangs Paul Tang gekozen tot PvdA-lijsttrekker bij die verkiezingen.

Inmiddels staat het concept-programma “Voor een Europa dat werkt” op de partijsite. De Internationale Werkgroep zal hier nog naar kijken en, zonodig, amendementen voorbereiden.

Programma en kandidatenlijst worden vastgesteld op het Europacongres dat 15 en 16 februari a.s. in Breda wordt gehouden.