12 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018: Samen Sterk en Sociaal in het hart van Almere

Het programma van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 maakt duidelijk waar de fractie van de PvdA de komende vier jaar hard aan zal trekken:
• fatsoenlijk werk met echte bestaanszekerheid
• betaalbaar wonen
• bestrijden laaggeletterdheid
• uitbannen geweld en overlast in en bij huis
• opruimen drempels armoedebeleid
• bewonersbetrokkenheid bij activiteiten in de buurt
• gesmeerd lopend gemeente-apparaat
• etc.

De Partij van de Arbeid gelooft niet in een doorgeslagen individualisme en heeft geen onbeperkt geloof in eigen kracht. Veel mensen doen heel veel zelf en nemen ook hun verantwoordelijkheid. Niet iedereen kan alles alleen. In de samenleving die de PvdA voor ogen staat kan de burger dan rekenen op het collectief van mensen.

De resultaten van de afgelopen vier jaar maken duidelijk dat de PvdA resultaat levert: er wordt hard gewerkt aan de verdubbeling van de A6 en een verdubbeling van het aantal treinen dat Almere aandoet. De Rijksoverheid zal Almere 22 jaar zeven miljoen extra geven. Geld voor allerlei noodzakelijke zaken: meer cultuur, een beter Almeerse wegennet, voor onderwijs, onderhoud van de stad….
Dankzij de PvdA heeft Almere een activerend armoedebeleid gekregen en staat er een fundament voor de bestaande en nieuwe taken van de gemeente op het sociale terrein.
De topprioriteiten van de PvdA in de komende vier jaar liggen bij werk, zorg, wonen en onderwijs. Met een fraaie fractie en een grote dosis bestuurlijke ervaring wil de PvdA ook de komende vier jaar weer Bouwen aan Almere.

Ons verkiezingsprogramma vindt u hieronder (PDF):
Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Almere