Door Jerzy Soetekouw op 20 januari 2016

Verplichte taalcursus voor Almeerders met Hollands hbo-diploma?

De PvdA Almere heeft schriftelijke vragen gesteld over een brief die aan bijstandsgerechtigden is verstuurd. Deze brief over een taaleis lijkt verstuurd naar alle bijstandsgerechtigde Almeerders. Waarom trekt de PvdA aan de bel? Een gesprek met Jerzy Soetekouw over de inzet van schaarse middelen en de vraag hoe goed Sociale Zaken haar klanten kent.

Waarom krijgen Almeerders een brief over de taaleis?
“In Den Haag is besloten dat er vanaf 1 juli 2016 voor iedere bijstandsgerechtigde een taaleis geldt. Iedereen die in de bijstand zit heeft dan een inspanningsverplichting. Dat betekent dat alle bijstandsgerechtigden hun best moeten doen om de Nederlandse taal te beheersen.”

Een verplichte taalcursus voor werklozen die slecht Nederlands spreken, dat is toch helemaal geen gek idee?
“Dat klopt. Daar is niets mis mee. Om mee te doen in de samenleving is het ontzettend belangrijk dat je Nederlands spreekt en kunt lezen. Dat je het Nederlands niet beheerst en daardoor niet in de je eigen onderhoud kunt voorzien vinden wij in principe niet acceptabel.”

Waar maakt u zich dan druk om?
“Om het feit dat er brieven naar mensen zijn gestuurd die het Nederland perfect beheersen. Zo hebben mensen die zeer recent aan het einde van hun WW-uitkering zijn gekomen met een hbo-opleiding en in Nederland geboren en getogen arbeidsongeschikte burgers de brief ontvangen. Die mensen spreken perfect Nederland en krijgen dan toch zo’n brief. Dat roept wrevel op.”

Dus alle bijstandsgerechtigden worden over één kam geschoren en mensen voor wie de maatregel eigenlijk niet bedoeld is krijgen toch de brief?
“Ja, de wetgever vindt dat bijstandsgerechtigden minstens over taalniveau 1F zouden  moeten beschikken. Dat is te vergelijken met het niveau van personen die het Nederlands basisonderwijs hebben doorlopen. Dit is voldoende voor een plek op de arbeidsmarkt. Bijstandsgerechtigden die dit niveau hebben, hoeven niet een cursus Nederlands te volgen. De meeste bijstandsgerechtigde Almeerders zitten ruim boven dit niveau en toch hebben zij ook een brief ontvangen. Onder hen bijvoorbeeld een Almeerder met een hbo-diploma. Deze brief zorgt voor onrust en onvrede onder de Almeerse burgers.”

Maar met deze brief kan Sociale Zaken het taalniveau toch juist in kaart te brengen?
“Dat lijkt inderdaad het doel te zijn. Dat vindt de PvdA heel opmerkelijk. Bijna al deze informatie zou namelijk al bekend moeten zijn. Het aanvraagformulier van Sociale Zaken is vrij omvangrijk. Sociale Zaken geeft bovendien altijd aan dat zij haar “klanten” goed kent.”

Moeten Almeerders met een hbo-diploma straks ook op verplichte taalcursus?
“Nee, dat zal niet aan de orde zijn. De wet schrijft namelijk heel duidelijk voor wie wel en niet op verplichte taalcursus moeten.”

Welke consequenties heeft het versturen van deze brief dan wel?
“De taaleis zorgt voor extra werk op het Stadhuis. De tijd die dat extra werk kost, kunnen ambtenaren niet aan andere nuttige zaken besteden. De PvdA vindt dat Sociale Zaken de schaarse middelen doelmatig moet besteden. Brieven voor een verplichte taalcursus stuur je naar mensen die het écht nodig hebben. Voor Almeerders zonder taalachterstand kun je dan andere dingen doen. Wij vragen dan ook van het College wat zij gaat doen om de doelgroep specifieker te benaderen en hoe extra uitvoeringskosten worden voorkomen.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw