Zeker zijn van voldoende betaalbare huur

6 februari 2018

Het aantal te verhuren betaalbare huurwoningen neemt af en het aantal zoekenden naar een betaalbare huurwoning groeit. Daarom wil de PvdA ook voldoende betaalbare huurwoningen in nieuwe wijken. Om te beginnen in de Floriade Stadswijk en het nieuwe plan voor de Kustzone Almere Haven. Een gesprek met PvdA raadslid John van der Pauw.

Heeft Almere niet genoeg betaalbare huurwoningen?

Niet als je naar het rijksbeleid en het groeiend aantal woningzoekenden kijkt dat op zoek is naar een betaalbare huurwoning. In de tijd van staatssecretaris Remkes is de nota ‘Mensen, wensen, wonen’ vastgesteld. De rijksoverheid wilde dat 65 procent van de Nederlandse woningen in eigendom van de bewoner was. Het aantal koopwoningen in Almere ligt hoger dan waar Remkes van droomde. Intussen zijn betaalbare huurwoningen een heel schaars goed geworden. Voor ruim 5.000 actieve woningzoekenden komen jaarlijks maar 1.500 woningen vrij.

Heeft de gemeenteraad in 2005 niet al geconstateerd dat er te weinig betaalbare huur in de plannen zat?

Dat is juist. Met de notitie ‘Rondje langs de velden’ is toen duidelijk gemaakt dat er te weinig betaalbare huurwoningen in de planning stonden. Er is toen even sprake geweest van een inhaalslag. Dat heeft op drie plekken in de stad gezorgd voor het bijbouwen van tijdelijke huurwoningen. Een deel van die woning staat er nog steeds en een ander deel is na vijf jaar verplaatst. Van een structurele verbetering is het toen niet gekomen. Telkens als er een plan is om iets te doen aan het tekort, zijn er partijen die daar niet voor zijn. Zelfs 120 betaalbare huurwoningen op een totaal aantal van 600 woningen in de stadswijk Floriade blijkt voor een coalitiegenoot een probleem te zijn.

Zijn daar dan argumenten voor?

Dan wordt er gewezen op het feit dat een kwart van de Almeerse woningen sociale huur is. Daar verdwijnt helaas wel eens wat van. Een actueel beeld van de voorraad ontbreekt en er komen jaarlijks maar 1.500 betaalbare huurwoningen vrij. Bovendien is er onderzoek gedaan naar de toekomstige vraag naar woningen. Dat onderzoek maakt duidelijk dat er ook nu nog niet genoeg betaalbare huurwoningen in de Almeerse bouwplannen zit.

Gaat de PvdA daar wat aan doen?

Wethouder Tjeerd Herrema van de PvdA bij de start van een nieuwbouwproject voor betaalbare huurwoningen.

We zijn daar vier jaar geleden mee begonnen. De PvdA mocht tijdens de coalitiebesprekingen het onderwerp wonen inleiden. Dat heeft geleid tot de afspraak dat in vier jaar tijd 1.000 tot 2.000 betaalbare (huur)woningen zouden worden bijgebouwd. Die woningen zijn er gekomen en worden gebouwd. Nu moeten we ook voor de toekomst zorgen dat overal in Almere voldoende betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Dus ook in de Floriade stadswijk en in het nieuwe plan voor de Kustzone van Almere Haven. In dat laatste plan zitten maar 24 sociale huurwoningen. Dat vindt de PvdA wel erg mager.