Door Jerzy Soetekouw op 19 januari 2017

“#Voortvarend blijven strijden voor effectieve schuldhulpverlening”

Op donderdag 19 januari vergadert de Almeerse gemeenteraad over het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid. Tijd voor een gesprek met Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de PvdA Almere, die zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. De effectiviteit van schuldhulpverlening heeft zijn bijzondere aandacht: stellingen en zijn reacties.

Stelling 1: Vroegsignalering van schulden is een taak van de gemeente

“Wie heeft er geen belang bij het voorkomen van schulden? Vroegsignalering is een taak van alle ketenpartners én met de gemeente als duidelijke voortrekker en aanvoerder. Op voorspraak van de PvdA is de Vroeg Erop Af-aanpak naar Almere gehaald. Dat is een goed voorbeeld. Iets aan schulden doen zodra ze ontstaan levert voor alle partijen voordelen op. De PvdA vindt dat alle partners hier samen (financieel) in moeten optrekken. Een belangrijke randvoorwaarde bij de vroegsignalering is voor ons wel dat de privacy gegarandeerd blijft.”

 

Stelling 2: Schuldhulpverlening is altijd direct toegankelijk voor alle Almeerders met schulden

“Omdat er niet voldoende geld is om iedereen te helpen, moeten we kiezen. Wat ons betreft krijgt iedereen die van zijn schulden af kan en wil, alle hulp van de gemeente. Voor wie van zijn schulden af wil, terwijl dat nog niet kan, is er TOSS, met als doel uiteindelijk wel uit de schulden te komen Voor mensen die wel kunnen, maar niet willen blijft de deur helaas dicht. Uiteindelijk is iedereen met schulden de baas over zijn eigen schuld.”

 

Stelling 3: Er is speciaal beleid nodig voor gezinnen -met schuld- met jonge kinderen

“Verkeerde keuzes van hun ouders mogen nooit een reden zijn waarom kinderen op straat komen te staan. Wij zullen ons dan ook altijd inzetten om de kinderen in bescherming te nemen. Dat vraagt om maatwerk. Wij zijn tegen het uit huis plaatsen van kinderen alleen maar vanwege schulden van de ouders. Tegelijkertijd vinden wij ook dat kinderen niet door hun ouders als schild mogen worden gebruikt, om extra voorzieningen af te dwingen. Daarom zijn wij voorstander van het beleid van het College, waarin ieder individueel geval afzonderlijk wordt bekeken. Tegelijkertijd moet het doel altijd zijn om ieder kind van toekomstperspectief te voorzien.”

 

Stelling 4: Alle schuldhulpverlening moet door PLANgroep worden uitgevoerd

“Dat zou niet best zijn. PLANgroep is ingehuurd om de problemen van schuldenaren die mee willen en kunnen werken op te lossen. Gebleken is dat PLANgroep dat maar voor een beperkt deel van de schuldenaren kan doen. Voor het gros van de problemen is de hulpverlening van TOSS passender. TOSS zit dichter bij mensen en zorgt in vijf wijkteams dat administratie op orde komt, juridische problemen worden aangepakt en mensen geholpen worden met psychosociale kwesties. Op dit moment loopt nog niet alles perfect. De PvdA blijft strijden voor voortvarendheid in de schuldhulpverlening. Voortvarendheid zorgt voor snelle resultaten en is goed voor de motivatie. Om daar bovenop te zitten, willen wij met betrokken politici van verschillende partijen een volggroep instellen.”

 

Stelling 5: Almere moet een gemeentelijke kredietbank krijgen

“Absoluut! Dit vinden wij al jaren en tijdens de algemene beschouwingen hebben wij hiervoor een initiatief aangekondigd. Zo’n gemeentelijke kredietbank kan schulden van Almeerders opkopen, waardoor de gemeente de leiding heeft als het gaat om de schuldenaanpak. Dit biedt ontzettend veel mogelijkheden. De wethouder gaat graag aan de slag met dit idee en stelt voor om een kosten-baten analyse uit te voeren en op zoek te gaan naar een bank die hierin wil samenwerken. Een mooie ontwikkeling!”

 

Stelling 6: Schuldhulpverlening moet vanuit de wijk worden geboden

“De PvdA vindt dat de drempel van de schuldhulpverlening zo laag mogelijk zou moeten zijn. Daarom zijn wij voor het aanbieden van schuldhulpverlening in de wijken. Hier hebben wij in 2016 ook al een motie voor ingediend en het College lijkt dit initiatief te omarmen. De hulp moet daar georganiseerd worden waar je de mensen het beste kunt bereiken en waar je de mensen het beste kunt helpen. De PvdA wil uiteindelijk in ieder stadsdeel een centraal aanspreekpunt voor mensen met schulden hebben.”

 

Stelling 7: Bewindsvoeringkosten zijn veel te hoog

“Niet alleen PLANgroep en TOSS kosten de gemeente geld. Almere betaalt jaarlijks meer dan een miljoen Euro bijzondere bijstand aan bewindvoerders. En dat terwijl er steeds meer klachten zijn van mensen die dachten dat een beschermingsbewind hun schulden zou oplossen. Dat blijkt niet het geval. Bovendien laat de kwaliteit van bewindsvoering in de stad wel te wensen over. Wij zullen nadrukkelijk op zoek gaan naar manieren om deze kosten te laten slinken en de kwaliteit van bewindsvoering te vergroten. Wij zouden graag een gemeentelijk keurmerk zien.”

 

 

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw