Door op 17 januari 2017

Vragen Huisvesting Statushouders

De Partij van de Arbeid heeft het college in Almere schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting en begeleiding van een groep statushouders. De partij kwam tot deze actie nadat buurtbewoners uit Tussen de Vaarten raadsleden van de partij hadden benaderd.

Vorig jaar zijn er statushouders gehuisvest in het leegstaande panden in Tussen de Vaarten. Nieuw ditmaal was dat een grote groep statushouders in één pand zouden worden gehuisvest (onzelfstandige huisvesting). “Dit heeft als voordeel dat je de woningvoorraad minder belast waardoor er meer woningen voor andere Almeerders over blijven”, zegt PvdA-raadslid Kerim Iskender. “Het nadeel hiervan is dat je een buurt hiermee, in ieder geval gevoelsmatig, zwaarder belast. De bewoners in Tussen de Vaarten waren vooral bezorgd dat met de komst van een grote groep statushouders overlast zouden ontstaan en dat gevoel begrijpen wij heel goed. Belangrijk dus om de huisvesting goed te verzorgen en de statushouders goed te begeleiden om mogelijke problemen te voorkomen.”

De gemeente besloot n.a.v. de bewonersavonden om in eerste instantie minder statushouders te huisvesten in de wijk. Het college heeft daarnaast aangegeven dat er onder andere intensieve begeleiding zou komen voor deze statushouders zodat er geen problemen zouden ontstaan. “Nu hebben bewoners bij ons aangegeven de indruk te hebben dat de begeleiding niet goed loopt waardoor de onvrede in de buurt weer deels terug is gekomen. Dat vinden we jammer en hadden we graag anders gezien” geeft Iskender aan.

Het pand voor de statushouders in Tussen de Vaarten zou de eerste week geen stroom hebben gehad en er zou geen duidelijk aanspreekpunt zijn voor hulp of bij problemen. “Als dit verhaal klopt moet dit een volgende keer echt anders.” Hier zou volgens Iskender meer regie op moeten zitten zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren en misschien dat ook het beleid wel verbeterd moet worden.

Onder buurtbewoners is lange tijd onrust geweest over de komst van de statushouders. “Wij vinden het daarom erg belangrijk dat de huisvesting en begeleiding goed geregeld is. Als dat niet zo is kan dat tot gevolg hebben dat het draagvlak voor de huisvesting van statushouders af neemt en dat willen wij voorkomen. Wij vinden dat wij statushouders moeten opvangen, maar willen er tegelijkertijd voor zorgen dat wij de overige inwoners van onze stad daar niet mee belasten.””Door vragen te stellen willen wij deze situatie onder de aandacht van het college brengen. Na de beantwoording van onze vragen zullen wij bekijken of er aanleiding is om hierover het gesprek aan te gaan met het college”, aldus Iskender. Het college van burgemeester en wethouders heeft doorgaans 6 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden.