Door op 2 september 2017

Vragen over WoningNet

Betaalbare huurwoningen zijn in Almere schaars. Om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van die schaarste tegen te gaan, heeft de gemeenteraad een huisvestingsverordening vastgesteld. Die verordening bevat spelregels voor een rechtvaardige verdeling van de voor verhuur in Almere beschikbaar komende sociale huurwoningen. Een gesprek met John van der Pauw over het belang van transparantie en vertrouwen in het systeem.

De gemeenteraad heeft de spelregels voor het verdelen van de schaarse betaalbare huurwoningen vastgesteld en de verhuurders gebruiken WoningNet om woningen volgens die regelregels te verdelen?
“Inderdaad. Wie in aanmerking wil komen voor een beschikbare sociale huurwoning, moet reageren via WoningNet. WoningNet is niet van de gemeente Almere, maar van (een aantal) corporaties. Het aanbod van woningen wordt via WoningNet bekend gemaakt. WoningNet maakt duidelijk voor welke woningen mensen mee kunnen loten en welke woningen op basis van wachttijd worden verhuurd aan de langst wachtende. Als het goed is zijn alle spelregels van de huisvestingsverordening keurig in het computersysteem van WoningNet verwerkt.”

En via WoningNet kunnen kandidaten ook zien aan wie welke woning verhuurd is?
“Bij woningen die verloot worden ziet de kandidaat alleen hoeveel mensen hebben meegeloot. Bij woningen die op basis van inschrijfduur worden toegewezen kunnen kandidaten zien aan welke kandidaat een beschikbare woning is toegewezen. Van de kandidaat aan wie de woning uit het inschrijfduursegment verhuurd is, wordt de inschrijfdatum vermeld. Als een woning aan een urgent woningzoekende is verhuurd wordt dat vermeld.”

En bij verhuringen aan woningzoekenden met een urgentie gaat sinds april 2017 iets mis?
“Bij  verhuring van een sociale huurwoning aan een urgent woningzoekende werd tot april 2017 niet de inschrijfdatum bij WoningNet van de nieuwe huurder vermeld. WoningNet vermelde dan dat de woning met ‘voorrang’ was verhuurd. Vanaf april 2017 is bij verhuringen aan urgent woningzoekenden door WoningNet de – vaak vrij recente – inschrijfdatum van de urgent woningzoekende vermeld.”

En dat leverde gefronste wenkbrauwen op…
“Door de inschrijfdatum van de nieuwe huurder te vermelden zonder duidelijk te maken dat het ging om een urgent woningzoekende, kregen andere kandidaten de indruk dat de aangeboden sociale huurwoning verhuurd was op basis van een korte wachttijd/inschrijftijd. Dat viel niet te rijmen met de oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning in Almere. Dat is niet goed voor het vertrouwen dat Almeerse woningzoekenden moeten kunnen hebben in een systeem dat bedoeld is om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van de schaarste aan betaalbare huurwoningen tegen te gaan. “

En dus heeft de PvdA vragen gesteld aan het college over WoningNet.
“Inderdaad. De gemeente is niet verantwoordelijk voor WoningNet, maar de PvdA wil wel weten of de onjuistheden en onvolkomenheden in WoningNet ook gerepareerd zullen worden. Woningzoekenden moeten er op kunnen vertrouwen dat de informatie over de toewijzing van schaarse huurwoningen klopt. En de PvdA wil weten of de (meer)kosten van die reparatie niet op de woningzoekenden zullen worden afgewenteld.”

Bekijk de vragen hier: Schriftelijke vragen WoningNet