Door Jerzy Soetekouw op 17 juli 2017

Vragen PvdA leveren Almeerders €400.000,- op

De gemeente Almere heeft voor € 400.000 aan onterechte afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken hersteld. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA kwam men tot de conclusie dat er in 2016 en de jaren ervoor verschillende fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn nu hersteld. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw: “Wij zijn erg tevreden met deze uitkomst. Voor de PvdA is het erg belangrijk dat Almeerders krijgen waar ze recht op hebben.”

Ten onrechte afgewezen

Soetekouw: “Vorig jaar kregen wij van tientallen Almeerders het bericht dat zij een brief van de Dienst Belastingen hadden ontvangen, waarin hun verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen werd afgekeurd. In die brief werd geen reden voor afwijzing genoemd. Voor veel Almeerders kwam dit bericht als een volslagen verrassing, omdat een deel van hen al jaren recht had op deze kwijtscheldingen en er niets in hun situatie veranderd was.“

Vragen

Met de schriftelijke vragen wilde de PvdA van het College weten wat er precies gebeurd is en waarom voor deze vorm gekozen is. “Wij vonden het onverkoopbaar dat er zonder enige vorm van uitleg een standaardbrief naar bijna 1300 Almeerders is gegaan. Wij kwamen in actie voor deze Almeerders, bij wie verwarring en onzekerheid was ontstaan.” In antwoord op de vragen van de sociaaldemocraten beloofde het College beterschap. “Het College gaf vorig jaar aan alle toetsen van dat jaar en de jaren daarvoor nog eens over te doen, zodat we er zeker van konden zijn dat eventuele fouten rechtgetrokken konden worden.”

€ 400.000,-

Er bleek inderdaad sprake te zijn van verschillende fouten. Deze lijken inmiddels grotendeels hersteld. “In de jaarrekening van 2016 staat dat er vanwege onze vragen extra handmatige toetsingen zijn gedaan. Hierdoor zijn veel verzoeken alsnog goedgekeurd. De gegevens in de automatische toets bleken namelijk lang niet altijd actueel en betrouwbaar te zijn. De handmatige toetsen hebben voor 2016 gezorgd voor € 100.000,- aan extra kwijtscheldingen en in de jaren daarvoor nog eens € 300.000,-. Hierdoor hebben nog meer mensen gekregen waar ze gewoon recht op hadden. En daar zijn we erg blij mee.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw