Door op 16 mei 2013

Werk aan de winkel

De Partij van de Arbeid  is een partij met idealen. In onze ideale wereld kan iedereen een fatsoenlijk bestaan leiden. Dat gaat niet vanzelf. Ook in moeilijke tijden willen wij onze idealen hoog houden. En dan wordt de fractie van de PvdA een beetje sip van een driedubbele dip.

De voorjaarsnota – waarvoor een pluim vanwege de informatieve inhoud – maakt duidelijk dat het perspectief voor de gemeente  verslechterd is. Het verheerlijken van het nastreven van ongebreideld eigen belang zorgt nu voor klappen die ook in Almere voelbaar zijn. Klappen die hard aankomen. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij  Almeerse huishoudens.

Zo  sprak ik maandag een 63-jarige Almeerse die haar koopwoning met verlies heeft moeten verkopen. Ze had nooit gehoord van woonkostentoeslag.
Na de sanering van de restschuld dacht ze de draad van haar normale leven weer op te kunnen pakken. De aankondiging van een huurverhoging maakte haar duidelijk dat haar huurwoning duurder en duurder wordt. Heeft Almere in de toekomst  nog mogelijkheden om te voorkomen dat zich opnieuw schulden bij Almeerders opstapelen?

De Voorjaarsnota maakt duidelijk dat ook werken in gemeentelijke dienst geen risicoloze bestaanszekerheid meer biedt. Er is te weinig werk. Daardoor zullen medewerkers hun functie verliezen. De jaarrekening maakt duidelijk dat de gemeente Almere – zoals een goed werkgever betaamt – succesvol mensen van werk naar werk kan brengen.

Gemeenschapsgeld wordt schaarser, zo blijkt uit de Voorjaarsnota. Voor de Partij van de Arbeid betekent dat dan ook dat nieuwe uitgaven niet zomaar akkoord zijn. Het college zal nut en noodzaak van niet wettelijk verplichte nieuwe uitgaven moeten onderbouwen.

Wij kennen noch de noodzaak van de voorgestelde uitbreiding van de dienstverlening met  structureel 1,6 miljoen euro, noch de inhoud van die dienstverlening. Bij deze stand van zaken kan mijn fractie dan ook niet met dat onderdeel van deze voorjaarsnota instemmen.
Iets soortgelijks geldt voor extra middelen voor internationaal beleid. Ligt onder die uitgaven een concreet uitvoeringsplan? Krijgt de raad dat plan te zien?

De  Voorjaarsnota windt er geen doekjes om: er komen nog meer bezuinigingen op Almere en de Almeerders af. Het sociale domein heeft in de afgelopen jaren onmiskenbaar zijn bijdrage geleverd aan het op orde houden van de gemeentelijke financiën.
In deze financieel zware tijden wil het rijk de gemeente nog meer van dergelijke taken toebedelen. Op de bestaande geldstromen hoeft de gemeente naar verwachting niet te rekenen. Deze ontwikkeling verontrust mijn fractie zeer.

In al het boekhoudkundige geweld blijft de dagelijkse leefwereld van veel  Almeerders buiten beeld. En dat mist de Partij van de Arbeid. Mijn fractie mist een analyse van de effecten van alle bezuinigingen op de huishoudbudgetten van de Almeerders. Waar vallen de klappen? Zijn  er Almeerders die excessief getroffen worden door een stapeling van maatregelen?

Ook zonder stapelingsmonitor is het duidelijk dat het extra geld dat de gemeente zal ontvangen voor armoedebestrijding hard nodig is om kwetsbare Almeerders toch perspectief op een fatsoenlijk bestaan te bieden. Daarom hoeft het ook niet te verbazen dat de PvdA voorstander is van het versterken van de basis voor het Woonlastenfonds en het Jeugd Sport Fonds. Wij zullen doen wat in onze macht ligt om extra geld voor armoedebestrijding daar ook daadwerkelijk voor te gebruiken.

Het is niet louter kommer en kwel in Almere: de A6 wordt breder, we gaan bouwen in De Laren, Almere 2.0 wordt verder uitgewerkt… Misschien zelfs een overslagterminal? Bij die toekomstmuziek hoort uiteraard de Floriade. Het college wil doorpakken. Er komen maatregelen om de verkoop van bouwgrond te vergroten.

Almere is groot geworden dankzij de vraag naar woningen. Die vraag is er nog steeds. Alleen voorzien de bestaande bouwstromen niet  in onze vraag. De Partij van de Arbeid  verwacht dat het concept van de regiecorporatie kan zorgen voor een nieuwe bouwstroom. Dat zou goed zijn voor de werkgelegenheid, dat zou goed zijn voor Almere, dat zou goed zijn voor de Almeerders.

Ralph Pans liet onlangs weten dat wij tot grote prestaties in staat zijn als we een rotsvast vertrouwen hebben in onze eigen kracht, angst vervangen door hoop en in actie komen. De PvdA valt de heer Pans graag bij. Alle hands aan dek.  Er is namelijk werk aan de winkel in Almere en de Partij van de Arbeid  zet daar graag de schouders onder.