Door op 24 april 2017

Wetenschappelijk gevalideerd natte vingerwerk

De Floriade-wijk wordt het Almeerse hoogstandje van duurzaamheid: een zelfvoorzienende wijk. Dat wil Almere aan de wereld laten zien met een wereldtentoonstelling. Er zijn fracties die graag willen laten uitrekenen wat het kost om te stoppen met het evenement. De toekomst zal leren of die fracties behoefte hebben aan wetenschappelijk gevalideerd natte vingerwerk.

Duurzaamste wijk
De wereldtentoonstelling in 2022 is geen op zich staand iets. Met de Floriade wil Almere aan de hele wereld laten zien hoe je een gruwelijk gezonde duurzame wijk maakt. Een wijk die liefst volledig zelfvoorzienend is. De wijk zal naast het terrein komen waar het evenement plaats zal vinden. Vanwege de crisis is met de ontwikkeling van de Floriade-wijk een pas op de plaats gemaakt. Nu de woningbouw weer opkrabbelt kan Almere verder met de meest duurzame wijk ter wereld.

Groot project
Met de wereldtentoonstelling kan Almere geen pas op de plaats maken. Het staat vast dat de Floriade in 2022 plaatsvindt. Om alles op tijd af te krijgen, moet Almere aan de bak. Er is een fraai uitgevoerde planning voor dit grote project gepresenteerd en de gemeenteraad heeft een volgroep ingesteld.

Stoppen kost geld…
In december 2016 hebben twee fracties vragen gesteld over de financiële gevolgen van het stoppen met de Floriade in 2017. Het college heeft die vragen voorzien van antwoorden. De antwoorden pasten niet op een A4-tje. Die antwoorden lijken niet voor iedereen afdoende.

Volggroep
De Volggroep Floriade heeft het plan opgevat om een extern naar de kosten te laten kijken die ontstaan als Almere de Floriade zou willen afblazen. Daar is lang niet iedereen blij mee. Of je wel of niet wil stoppen met de Floriade is een politiek besluit. Het is niet de taak van een volggroep om politiek te bedrijven. Leefbaar Almere wil met een motie duidelijk maken dat de volggroep geen politiek moet gaan bedrijven.

Risicocalculatie
Het grote project Floriade is een complex geheel. Dat project is niet alleen complex omdat er zoveel verschillende variabelen zijn. Het project heeft weliswaar een einddatum, maar die ligt nog jaren van nu verwijderd. Wie wil gaan rekenen met alle aspecten – en dat ook nog in de tijd – is in feite bezig met wetenschappelijk gevalideerd natte vinger werk. Dat soort informatie zal voor velerlei uitleg vatbaar zijn en voegt volgens de PvdA niets toe aan de instrumenten waarover de volggroep kan beschikken.

Nadere vragen
Bovendien is het college bereid om antwoord te geven op verdiepingsvragen van de fracties die (nog) niet tevreden zijn met de uitvoerige antwoorden. De Christen Unie bekijkt nu of er een mouw te passen valt aan de informatiebehoefte van sommige fracties. Wordt vervolgd.