Uw wijk op orde of parkeersubsidie voor automobilisten?

30 december 2017

In maart 2002 hebben 11.411 kiezers van de 53.057 stemgerechtigde Almeerders een stem uitgebracht op Leefbaar Almere, een partij die tegen betaald parkeren was. Sindsdien heeft het parkeren de stad een verliespost van meer dan € 30 miljoen opgeleverd. Geld dat niet gebruikt kan worden voor andere zaken, zoals het op orde houden van de wijken van Almere.

Ruimte voor blik

Elke grotere stad trekt auto’s aan. Auto’s staan een groot deel van de dag stil op parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen kosten ruimte. Ruimte is schaars in het centrum van de Almere. Schaarse ruimte is duur. Om parkeeroverlast te voorkomen maken steden parkeerruimte in garages en op straat. Garages zijn niet gratis.

parkeren in Almere

Verkiezingsstrijd

In de verkiezingsstrijd van 2002 was het betalen voor parkeervoorzieningen één van de specifieke thema’s. Leefbaar Almere heeft als winnaar van die verkiezingen zijn stempel gedrukt op de mate waarin de gebruikers van de Almeerse parkeervoorzieningen de werkelijke prijs van het parkeren moest betalen. De parkeerder hoefde bepaald niet de volle mep te betalen.

Niet kostendekkend

De kosten van het parkeren zijn sinds 2003 maar gedeeltelijk in rekening gebracht bij de automobilisten die hun auto in de Almeerse parkeergarages stalden. De gebruikers van de Almeerse parkeervoorzieningen hebben zo van 2003 tot en met 2016 voor in totaal ruim € 30 miljoen gesubsidieerd geparkeerd. Die subsidie is zowel Almeerders als niet Almeerders ten deel gevallen.

Omslag

Sinds 2016 zijn de kosten van het Almeerse parkeerbedrijf lager dan de inkomsten. Er is eindelijk sprake van een bescheiden positieve opbrengst in plaats van een jaarlijks verlies. Dat was voor de ‘winnaar’ van de verkiezingen in 2002 direct reden om te verlangen dat die winst in twee jaar tijd naar nul zou worden gebracht. Andere gemeenten verdienen aan hun parkeervoorzieningen. Parkeerders van binnen en buiten andere steden betalen in die andere steden mee aan alles wat daar noodzakelijk is.

werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Onderhoud en beheer

De dienst die Almere op orde houdt, meldt sinds 2006 dat er te weinig geld is voor het onderhoud en beheer van de stad. Sinds 2014 is er meer geld voor onderhoud van de wijken. Daar zou jaarlijks nog zo’n € 4 miljoen bij moeten. De centjes voor het verlies op de parkeerexploitatie konden daar de afgelopen dertien jaar niet voor worden gebruikt. Dat wordt nu anders. Het positieve resultaat van het parkeerbedrijf zou nu voor het op orde houden van de Almeerse wijken gebruikt kunnen worden.

Keuze

De parkeerders hebben de afgelopen dertien jaar meer dan € 30 miljoen subsidie ontvangen. Is het rechtvaardig om van de parkeerders nu te vragen om de komende jaren dat bedrag terug te betalen? Is het rechtvaardig om het parkeerbedrijf winst te laten maken om – net als in andere steden – dat geld te gebruiken voor bijvoorbeeld het onderhoud van de wijken in Almere?
Dat zijn vragen waar de Almeerse kiezer in maart 2018 een democratisch antwoord op mag geven. De PvdA vindt dat het geen kwaad kan als alle parkeerders – Almeerders en niet Almeerders – eerst die € 30 miljoen parkeersubsidie in de gemeentekas terugstorten. Dat geld kan Almere de komende jaren goed gebruiken voor alles waar nu geen geld voor is, zoals het noodzakelijke onderhoud van de wijken van onze ruime, groene en blauwe stad.