Door op 7 september 2016

Workshop over White Privilege op 28 september

White Privilege in Nederland?

‘White privilege’ is een term overgevlogen uit de Verenigde Staten. Letterlijk komt het erop neer dat bepaalde (blanke) groepen genieten van (onbewuste) privileges en voordelen in onze samenleving, zoals kennis en gebruik van bepaalde netwerken of het in aanmerking komen voor bepaalde kansen. Deze voordelen zijn niet altijd even zichtbaar en ook niet even aanwijsbaar, vaak worden ze juist onbewust uitgeoefend en genoten. Tijdens deze workshop gaan we met elkaar op verkenning of er daadwerkelijk sprake is van ‘White privilege’ in Nederland en welke gevolgen deze hebben voor verschillende groepen.

Spreker is Kai Yin Or, bestuurslid PvdA afdeling Den Haag

Datum:    Woensdag 28 september
Locatie:    Buurthuis De Ruimte in Almere Poort
Adres:       Nimfenplein 1, 1363 SV Almere
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

human-rights