Door op 13 maart 2014

Zó heeft wethouder Henk Mulder gebouwd aan Almere

De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA Almere dankzij de kiezer twee wethouders kunnen leveren. Op de portefeuille Ruimtelijke ordening, Wonen en volkshuisvesting, die sinds een jaar bekleed wordt door Henk Mulder is onder andere het volgende bereikt:

– Almere groeit en bouwt in een tempo dat de stad zelf bepaalt. Wijken verrijzen als daar behoefte aan is. Gelijktijdig wordt geld besteed aan de bestaande stad. De stad investeert in onderwijs, groen, sport en duurzaamheid.

– Er zijn concrete afspraken over nieuwe stadsdelen Oosterwold en Centrum-Weerwater. Bereikt is dat een IJmeerverbinding met Amsterdam straks mogelijk is. Ondertussen worden de snelweg A1 en A6 verbreed, terwijl 500 miljoen gestoken wordt in verdubbeling van het spoorverkeer. Om de wegen van Almere zelf te verbeteren is 150 miljoen uitgetrokken.

– Almere heeft de Floriade 2022 binnengehaald. Daardoor wordt de komst van een nieuwe, groene stadswijk op de zuidoever van het Weerwater mogelijk. De Floriade stimuleert het groene karakter van de stad, een gezonde stad die ook energieneutraal is. Een stad met een schone lucht en schoon water. Een stad die voedsel produceert.

– Almere Poort is volledig tot ontwikkeling gekomen. Het is een stadsdeel geworden met eigen voorzieningen: scholen, winkels en een station. Met particulier opdrachtgeverschap hebben veel (nieuwe) Almeerders hun droomhuis kunnen bouwen.

– Almere helpt bewoners zélf goedkoop te bouwen. Ook mensen met een laag inkomen en starters, kunnen hier zelf hun huis bouwen.

– Nobelhorst komt tot ontwikkeling. De eerste huizen staan er en de gemeente levert belangrijke voorzieningen. Inwoners hebben een grote rol bij ontwikkeling en invulling van hun wijk.

– Almere legt aan het IJmeer een zeldzaam soort gebied aan: duinen! Met bossen en stranden, een jachthaven en een levendige boulevard. De eerste duinen – wel tien meter hoog -liggen er en bedrijven tonen belangstelling. Het gebied wordt een verrassende impuls voor de stad.

– Almere heeft de basis gelegd om de woningbouwproductie een duw in de rug te geven. De starterslening is terug! Met corporaties zijn afspraken gemaakt over aantallen nieuwe huizen – juist voor mensen met een bescheiden inkomen.

Zó bouwt wethouder Henk Mulder voor de PvdA aan een sociaal Almere!