Door op 13 maart 2014

Zó heeft wethouder Ineke Smidt gebouwd aan een sociaal Almere

De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA Almere dankzij de kiezer twee wethouders kunnen leveren. Op de portefeuille Sociaal krachtige samenleving, werk en inkomen, waarvan Ineke Smidt de wethouder is, is onder andere het volgende bereikt:

Mensen uitzicht geven op een toekomst zonder armoede en mét werk. Zorgen dat alle Almeerders kunnen meedraaien in de samenleving. Altijd een fatsoenlijk vangnet bieden aan mensen die het niet zelf redden. Maatregelen om te voorkomen dat bewoners in armoede raken. Voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.

De inzet van Ineke heeft onder meer geleid tot:

– Een stevig beleid om armoede te bestrijden.

– Voldoende geld voor huurders die door een te laag inkomen langdurig een tegemoetkoming in de huur nodig hebben.

– Scholing, begeleiding, training en stages voor mensen die moeilijk aan het werk komen.

– Altijd passende hulp voor mensen met uitzichtloze schulden.

– Een scootmobiel te leen zonder kosten.

– Almeerders die in een isolement raken helpen om samen met anderen te koken en te eten.

– Almere is goed voorbereid op de komst van de zorgtaken naar de stad: hulp en ondersteuning in de wijk – dichtbij en zonder verwijzingen. Een degelijke opzet van hulp door deskundige gezinscoaches, jeugdhulp en een vaste, eigen steun- en toeverlaat.

– Almere kreeg een goed functionerend onderkomen voor jongeren met problemen, psychisch, verstandelijk gehandicapt en verslaafd.

– Goede opvang voor zwerfjongeren met een aanpak die uitzicht geeft op werk en een eigen woning.

Zó bouwt wethouder Ineke Smidt voor de PvdA aan een sociaal Almere!