Ombudsteam

Zelfredzaamheid is voor veel inwoners van Almere een illusie. Veel van onze stadsgenoten vinden het lastig om het juiste ”loket” te vinden waar ze terecht kunnen met hun problemen of raken verdwaald in het alsmaar uitdijende woud van regelgeving en administratie. De versnippering van begeleiding enerzijds en de hoge verwachtingen van de ”mondige en participerende burger ” anderzijds, leidt er toe dat veel van onze inwoners door de bomen het bos niet meer zien.

Het Ombudsteam RoodGroen Almere zet zich in voor alle Almeerders die zich herkennen in bovengenoemde problematiek.De coördinatie van het Ombudsteam ligt in handen van Sianne Smits (PvdA) en Margriet van Galen (GroenLinks).

Bereikbaarheid

Het Ombudsteam is vanaf nu bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 219 492 37 of via het e-mailadres: ombudsteamroodgroen@gmail.com. Binnen 24 uur worden alle meldingen beantwoord. Voor het allerlaatste nieuws kan je ons op Facebook volgen. Voor de locaties en tijden van de spreekuren, kan je hier terecht: Openingstijden Ombudsteam RoodGroen Almere.

Onze hulp is gratis!
Aan de hulp die wij u bieden zijn geen kosten verbonden. Ook hoeft u geen lid te zijn van de PvdA of GroenLinks. Wij helpen iedere Almeerder.

Spelregels:

  • Iedereen in Almere kan gebruik maken van het Ombudsteam
  • De hulp van het Ombudsteam is gratis
  • U hoeft geen lid van de PvdA of GroenLinks te zijn
  • Een afspraak maken is niet nodig, maar kan wel
  • Het Ombudsteam verwijst u door naar instanties die u kunnen helpen
  • U blijft zelf verantwoordelijk voor de kwestie die u aandraagt
  • Er worden geen dossiers gevormd maar we hebben wel informatie nodig
  • Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld
  • Voor de hulp die het Ombudsteam biedt, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

Het Ombudsteam

Het Ombudsteam RoodGroen Almere tijdens de kickoff.