Wethouders

Tjeerd Herrema

Tjeerd Herrema

Wethouder Ruimte, wonen & wijken

Wonen, Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling, Grondbeleid, Floriade(wijk), Growing Green Cities, Integrale wijkaanpak, Regionale Bereikbaarheid, Groen blauw casco en Waterbeleid, Almere 2.0, Stedelijke regie