Door Rob Maurits op 21 januari 2021

Actualiteiten: Kind extra de dupe van lockdown

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen,

Onderwerp: Kind extra de dupe van lockdown
RG-16/2021 21-01-2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen tijdens het actualiteitenhalfuur te beantwoorden:

  1. Herkent het college de trend die kinderartsen in Amsterdam zien? Zo ja, in hoeverre is ook in Almere als gevolg van de lockdown en de schoolsluiting de situatie van kwetsbare kinderen verslechterd dan wel het aantal meldingen van kindermishandeling en/of psychische nood bij kinderen toegenomen?
  2. Heeft u hierover contact met de zorginstellingen in Almere en zo ja, wat is dan het beeld dat zij hierover schetsen?
  3. Welke maatregelen worden er door u en/of zorginstellingen genomen om de negatieve effecten van de lockdown en de schoolsluiting bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te verminderen?

Toelichting: 

In het voorpagina artikel in Het Parool van vrijdag 15 januari j.l. wordt de noodklok geluid dat het aantal meldingen van mishandeling en psychische nood bij kinderen als gevolg van de lockdown en schoolsluiting zijn toegenomen. In het Amsterdam UMC was het aantal acute meldingen in december van kinderen met een psychose of kinderen waarvan wordt vermoed dat ze suïcidaal zijn 50% hoger dan normaal. Daarnaast bestaat de indruk dat kinderen met ernstiger letsel binnen komen. De PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wil graag antwoord op een drietal vragen.
(bron: Parool)

De heer R. Maurits (PvdA Almere)

Bekijk hier de uitzending terug.

Rob Maurits

Rob Maurits

Ik ben Rob Maurits, 65 jaar oud en woon sinds 1993 in Almere Buiten. Ik heb Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Getrouwd en vader van twee volwassen kinderen. Vanaf 1992 ben ik werkzaam geweest als ondernemer, maar ik wilde mij daarnaast ook graag inzetten voor de publieke zaak en de inwoners van Almere.

Meer over Rob Maurits