Bezuinig Almere niet onnodig de afgrond in – maak een betere perspectiefnota

Door Ruud de Jonge op 28 mei 2021

Dank voorzitter,

Het zijn bijzondere tijden. Belangrijke thema’s zoals Corona, onvoldoende geld vanuit het Rijk voor de te leveren zorg en ook de Floriade bepalen hoe we kijken naar het huishoudboekje van Almere. In dit boekje komt alles samen en uiteindelijk bepaalt het wat er in Almere in de komende periode gaat gebeuren. Vandaag zijn we bijeen om te praten over vorig jaar en over de toekomst. En net zoals elk huishouden is het belangrijk om controle te hebben over wat je verdient, wat je uitgeeft, wat je kan sparen en wat je nog op de bank hebt staan. Moeilijker dan dit is het niet.

Wat valt de PvdA nu op over het huishoudboekje. Allereerst dat als we terugkijken – we altijd geld overhouden dat we niet hebben uitgegeven en dat als we vooruitkijken – geld te kort komen. Daarnaast ziet ons spaarbanksaldo er gezond uit.

Toch roept het beeld van de toekomst wel vragen op:

 • We krijgen niet voldoende geld van het Rijk voor de zorg die we moeten leveren. Toch lijkt er licht aan het einde van de tunnel te bespeuren in de vorm van extra geld voor Jeugdzorg. Ik reken er op dat het niet hierbij blijft.
 • We tellen de opbrengsten van onze grondverkopen niet mee in de blik naar de toekomst. Dat levert een zeer groot verschil op: bij een (op zich) achterblijvende woningproductie van 2020 verdient Almere bijna 30 miljoen aan de grondverkopen. En dit bedrag wordt alleen maar meer als Almere het plan in de komende 10-15 jaar uitvoert om extra en versneld te bouwen. Je kan een discussie voeren hoe zeker deze inkomsten zijn. Wat ons betreft lijkt het er op dat er voorlopig nog veel geld zal binnen komen en daar moeten we verstandig mee omgaan. Laten we ons niet rijk rekenen… Maar ook zeker niet arm. Er is ruimte.
 • We verwachten een herverdeling van het geld dat wij krijgen van het Rijk via het gemeentefonds.
 • Wij houden vast aan de doelstelling van extra sparen terwijl er ook “automatisch” wordt gespaard uit de grondopbrengsten. Tellen we dit niet dubbel?

Eigenlijk komt het er voor ons neer op het volgende:

 • Wij zijn tevreden over de besteding van het geld over de afgelopen periode.
 • Wij vinden de toekomstverwachting veel te negatief omdat wij zekere inkomsten uit de grondverkopen en minder zekere extra bijdragen van het Rijk niet meetellen. Daardoor ontstaat er beeld dat wij veel geld te kort komen en moeten bezuinigen om niet in teren op ons spaartegoed.

Het laatste punt is voor ons fundamenteel. De toekomstverwachting is wat ons betreft niet compleet en biedt onvoldoende houvast om een goede inschatting te kunnen maken hoe wij de komende periode geld kunnen besteden.

De PvdA zal daarom een motie indienen om de Perspectiefnota aan te passen met een reële inschatting van de opbrengsten uit de grondverkopen en de extra bijdragen van het Rijk zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de werkelijke situatie. En mochten bezuinigingen toch noodzakelijk zijn, dan gelden voor ons de volgende uitgangspunten:

 • Kijk eerst naar de inkomsten en verdeel de lasten over schouders die het kunnen dragen.
 • Bij zorg willen we praten over noodzakelijke zorg – hou deze in stand. Wij zijn altijd te porren voor plannen die leiden tot slimmer werken. Dit mag echter NOOIT ten koste gaan van noodzakelijke zorg.
 • Zoek de grenzen op in de zorg-abonnementen zodat deze terecht komen bij de Almeerders dit het zelf anders niet kunnen betalen.
 • Wees voorzichtig in nog meer bezuinigingen op het onderhoud van de stad. De grens is wat ons betreft bereikt.

Ik heb nog een aantal vragen voor het college.

 • Hoe kijkt het college naar onze suggestie om de verwachte opbrengsten te verwerken in de Perspectiefnota?
  Wij maken onze zorgen over de AVG en Privacyregels. Lezen we het goed dat we pas over 4 jaar op het wettelijk verplichte niveau zitten? Wij maken ons zorgen en overwegen een agendering.
 • Rondom de Floriade hebben wij nog 2 vragen:
  • Komt er vanuit de gemeente een claim naar het Rijk voor Corona schade?
  • Blijft het bij deze aanpassing in de risico paragraaf of verwachten we nog een nieuwe aanpassing?
 • De Provincie heeft een mening over hoe de stad wordt bestuurd. Het financieel toezicht wordt gezien als redelijk adequaat. Dit verbaast ons wel en wij zijn nieuwsgierig wat er nodig is om van het woord redelijk af te komen en hoe we hierover in gesprek zijn met de Provincie.

Dank u voorzitter

Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Wie ben ik? Net zoals veel Almeerders, kom ik oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik ben in 1983 naar Almere verhuisd en heb de stad nooit meer (als woonplaats) verlaten. Ik kom uit een echt rood nest waar de PvdA, de VARA en het Parool dagelijkse kost waren. Dat laat je nooit meer los. Almere heeft een

Meer over Ruud de Jonge