Door Erik Theunissen op 13 januari 2021

Geld voor jeugdclubs niet naar jeugdclubs

Schriftelijke vragen: Geld voor jeugdclubs niet naar jeugdclubs

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Coronasteun jeugdwerk mag niet anders worden ingezet’ dat op de website van de VNG is verschenen?
  2. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de gemiddelde schade bij speeltuinen, jeugdclubs, scoutingclubs etc. € 1.500 voor organisaties zonder eigen gebouw tot € 3.000 euro voor organisaties met een eigen gebouw. Is bekend hoeveel schade Almeerse organisaties tot nu toe hebben geleden door de coronacrisis? Komt dit bedrag overeen met het beeld dat de minister schetst?
  3. Bent u met de PvdA en de minister eens dat het geld was bedoeld om schade te vergoeden, en niet alleen om tekorten op te lossen?
  4. Waarom heeft de gemeente Almere slechts een klein deel van het ontvangen geld werkelijk uitgegeven aan de vrijwilligersorganisaties (105.000 euro ontvangen) en buurt- en dorpshuizen (257.000 euro ontvangen)?
  5. Bent u voornemens het geld alsnog uit te geven aan het doel waarvoor het Rijk het geld aan de gemeente heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?

TOELICHTING

Uit technische vragen van de PvdA is gebleken dat de gemeente Almere slechts een klein deel van de in totaal 362.000 euro die het heeft ontvangen voor vrijwilligersorganisaties en buurt- en dorpshuizen, werkelijk daaraan heeft uitgegeven.

De reden die hiervoor wordt opgegeven is dat de Almeerse organisaties geen financiële problemen hebben. De minister heeft bij het beschikbaar stellen van deze compensatie echter gezegd dat dit bedrag bedoeld was om schade te vergoeden, niet alleen om clubs of organisaties in financiële problemen te helpen.

De PvdA is van mening dat we verder moeten kijken dan acute problemen en financiële tekorten. Wij zouden daarom graag zien dat het geld alsnog wordt uitgegeven aan datgene waar het voor bedoeld was. Zodat clubs, verenigingen en organisaties na de lockdown iets extra’s kunnen doen voor hun leden en bezoekers.

Update 09-02-2021

Het college heeft de vragen beantwoord

Erik Theunissen

Erik Theunissen

Wie ben ik? Ik ben 32 jaar en ik woon ongeveer 25 jaar in Almere. Ik ben opgegroeid in Amsterdam West en Muziekwijk Noord, nu woon ik in het mooiste stadscentrum van Nederland. Ik heb HBO Facility management gestudeerd en ik heb een tijdje aan de VU gestudeerd, maar de universiteit bleek niet mijn ding te

Meer over Erik Theunissen