Door Rob Maurits op 25 mei 2021

GGD schrapt regulier preventief gezondheidsonderzoek basisscholieren

Schriftelijke vragen: GGD schrapt regulier preventief gezondheidsonderzoek basisscholieren

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met de publicatie van Omroep Flevoland afgelopen vrijdag 21 mei betreffende het schrappen van het regulier preventief gezondheidsonderzoek van leerlingen in de groepen 2 en 7 van het basisonderwijs?
  2. Indien u hiermee bekend bent is er door de GGD met uw college hierover voorafgaand overleg gevoerd over deze wijziging en zo ja, wat is het resultaat van dit overleg?
  3. Bent u het met de PvdA eens dat dit een onwenselijke ontwikkeling is omdat met laagdrempelige actieve screening ontwikkelingsachterstanden en gezondheidsproblemen in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het gezond opgroeien van jeugdigen. Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met de PvdA eens dat het risico wordt gelopen dat kinderen uit beeld verdwijnen als het aan de ouder(s) wordt overgelaten om contact op te nemen met de GGD als zij behoefte hebben aan een onderzoek. Zo nee, waarom niet?
  5. Als u de vragen 3 en/of 4 bevestigend beantwoordt welke actie gaat u dan richting de GGD Flevoland ondernemen om te voorkomen dat met het regulier preventief gezondheidsonderzoek wordt gestopt?
  6. Bent u het met de PvdA eens dat de Corona crisis van tijdelijke aard is en niet kan worden gebruikt als argument om het gezondheidsonderzoek anders aan te pakken?

TOELICHTING

In een publicatie van Omroep Flevoland van vrijdag 21 mei wordt vermeld dat de GGD Flevoland het regulier preventief gezondheidsonderzoek basisscholieren schrapt. Jaarlijks worden basisscholieren in de groepen 2 en 7 gecontroleerd op ontwikkelingsachterstanden en gezondheidsproblemen. Onder invloed van het Corona virus en bijbehorende maatregelen stelt de GGD het onderzoek voortaan anders aan te pakken. Ouders moeten nu zelf de GGD benaderen als zij behoefte hebben aan een onderzoek. Ook ziet de GGD de scholen als onmisbare partner om informatie te leveren zodat kinderen goed kunnen worden ondersteund.

ONDERTEKENING EN NAAM

Rob Maurits (PvdA Almere)

Update 22-06-2021

Het college heeft de vragen beantwoord

Rob Maurits

Rob Maurits

Ik ben Rob Maurits, 65 jaar oud en woon sinds 1993 in Almere Buiten. Ik heb Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Getrouwd en vader van twee volwassen kinderen. Vanaf 1992 ben ik werkzaam geweest als ondernemer, maar ik wilde mij daarnaast ook graag inzetten voor de publieke zaak en de inwoners van Almere.

Meer over Rob Maurits