Door Leida Höhle op 25 mei 2021

Online monitoren van Almeerse inwoners

Schriftelijke vragen: Online monitoren van Almeerse inwoners

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het college bekend met het onderzoek van Politie en Wetenschap over het online monitoren van inwoners?
  2. Heeft Almere deelgenomen aan dit onderzoek? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  3. Wordt er in Almere gebruikgemaakt van methodes om inwoners en/of bezoekers online te monitoren? Zo ja, welke methoden worden ingezet en zijn deze juridisch getoetst?
  4. Wordt er nu of werd er in het verleden gebruik gemaakt van nepaccounts om online gedrag en sentimenten te monitoren? Zo ja, heeft/had dit een juridische basis?
  5. Is het college het met de Partij van de Arbeid eens dat het online monitoren van
    inwoners/bezoekers zeer terughoudend dient te gebeuren, omdat de rechten van inwoners mogelijk in het geding komen?
  6. Is de gemeentelijke organisatie naar het oordeel van het college voldoende op de hoogte van de wet- en regelgeving waaraan zij zijn gebonden bij online monitoring?
  7. Worden binnen de gemeentelijke organisatie regelmatig trainingen gehouden in wat er wel en niet mag qua monitoring van social media en online accounts? Zo nee, is het college bereid om hierin stappen te ondernemen?
  8. Heeft Almere een Protocol Online Monitoring? Zo nee, is het college voornemens een dergelijk protocol op korte termijn op te stellen?

TOELICHTING

Uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen kijken Nederlandse gemeenten op grote schaal en in het geheim mee met inwoners op social media, aldus de Volkskrant afgelopen week. Ondanks dat dit verboden is, gebruikt 1 op de 6 ondervraagde Nederlandse gemeenten hiervoor nepaccounts. Ook wordt er op Marktplaats gezocht naar bijverdiensten en worden social media accounts gecheckt om achtergrondverhalen van asielzoekers te verifiëren. Dit is een ernstige inbreuk op de rechten van burgers. De Partij van de Arbeid wil graag van het college horen of dit ook in Almere speelt. Indieners zijn van mening dat het stelselmatig volgen van inwoners/bezoekers de kern van het recht op privacy raakt en dat er daarom zeer terughoudend mee omgegaan dient te worden.

ONDERTEKENING EN NAAM
Leida Höhle

Update 22-06-2021

Het college heeft de vragen beantwoord

Leida Höhle

Leida Höhle

Waarom ik raadslid wil worden Voor mij is Almere de leukste stad van Nederland. Ik ben geboren en opgegroeid in Stedenwijk en woon nu al een paar jaar in Almere Poort. In de afgelopen 34 jaar heeft Almere een enorme groei meegemaakt. En ik ben trots op waar Almere nu staat. Maar het kan natuurlijk

Meer over Leida Höhle