Door Tarik Sahbaz op 9 juli 2021

Stagediscriminatie mbo-studenten met een niet-Westerse migratie-achtergrond

Schriftelijke vragen: Stagediscriminatie mbo-studenten met een niet-Westerse migratie-achtergrond

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Een externe organisatie (Verwey Jonker Instituut) heeft onderzoek gedaan in Utrecht en vastgesteld dat MBO-studenten met een migratieachtergrond worden gediscrimineerd bij het vinden van een stageplek. Is het college bekend met deze problematiek in Almere? Zo nee, is het college bereid om een dergelijk onderzoek te starten in Almere?
  2. Is het college het met de PvdA eens dat het onderwijs belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren omdat het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele waarden en normen en jongeren leert om mee te doen in de samenleving? Is het college met de PvdA eens dat de discriminatie/racisme nooit een reden mag zijn om een studie voortijdig te moeten beëindigen?
  3. Uit het onderzoek blijkt dat MBO- instellingen (nog) geen passend antwoord hebben op discriminatie op de stagemarkt. Hoe gaan Almeerse MBO- instellingen om met discriminatie op de stagemarkt?
  4. Hoeveel Almeerse jongeren met een migratieachtergrond moesten hun studie voortijdig beëindigen, wegens het niet kunnen vinden van een stageplek en het niet kunnen behalen van een startkwalificatie (de afgelopen vijf jaar)?
  5. Wat heeft de gemeente gedaan om deze jongeren die hun studie voortijdig moesten beëindigen, weer te begeleiden naar school of naar een dagbesteding?
  6. Kan het college aangeven hoe vaak discriminatie (geloof, afkomst, huidskleur) de oorzaak was voor het weigeren van een stageplek voor MBO-studenten?
  7. Heeft de gemeente een protocol aangaande de omgang met discriminatie op de stagemarkt? Zo ja wat is het protocol, zo nee, waarom ontbreekt dit protocol ?

TOELICHTING

Een stage is een verplicht en essentieel onderdeel van iedere mbo-opleiding. Studenten kunnen op deze wijze ervaring opdoen op de arbeidsmarkt, die aansluit op de kennis die zij tijdens hun opleiding opdoen. Het Verwey Jonker Instituut testte in de praktijk wie er wel en niet werden uitgenodigd voor stages. Het instituut deed dit onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht en MBO-instellingen in de stad. Er werden in totaal 577 sollicitaties verstuurd op 288 vacatures. Ook vulden ruim 600 Utrechtse studenten een vragenlijst in. Voor het eerst is wetenschappelijk vastgesteld dat MBO- studenten met een migratieachtergrond worden gediscrimineerd bij het vinden van een stageplek.

Vooral bij ICT-bedrijven is er sprake van stage-discriminatie. MBO’ers met een islamitische of niet westerse achtergrond krijgen daar moeilijker een stageplek dan andere studenten. Ongeveer een kwart van de Utrechtse MBO-studenten zegt tegen de onderzoekers bij het zoeken van een stage discriminatie te hebben ervaren of hiervan een vermoeden te hebben. Tijdens de stage ervaart een op de acht studenten discriminatie. Het gaat vooral om discriminatie op basis van het land waar hun ouders of grootouders geboren zijn, geloof, kleding, uiterlijk en huidskleur.

Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Kinderen zijn de toekomst. School en stage biedt hen allemaal een plek om zich optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen in het belang van onze kinderen, maar in het belang van ons allemaal. Ongelijke kansen leiden ertoe dat veel talent onbenut blijft.

De PvdA maakt zich grote zorgen over stagediscriminatie in Almere. De fractie heeft signalen ontvangen dat dit ook in Almere aan de orde is. Voor Almeerse studenten ook met een migratie achtergrond is het van belang dat zij een stage kunnen doorlopen die bij hun studie aansluit.

ONDERTEKENING EN NAAM

Tarik Sahbaz, Partij van de Arbeid

Tarik Sahbaz

Tarik Sahbaz

Mijn naam is Tarik Sahbaz en ben 38 jaar. Inmiddels ben ik 12 jaar woonachtig in Almere. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leerplichtambtenaar bij de Gemeente Haarlemmermeer. Het werken met jongeren is mij niet onbekend. Ik ben reeds 15 jaar actief bezig als jeugdvoetbaltrainer bij diverse voetbalverenigingen op verschillende niveaus en leeftijden. Voor

Meer over Tarik Sahbaz