Door Ruud de Jonge op 27 mei 2021

’t Groene Wold in Oosterwold

Schriftelijke vragen: ’t Groene Wold in Oosterwold

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het college bekend met het project “t Groene Wold” in Oosterwold?
 2. Is het college er van op de hoogte dat de prijzen van gelijke woningen (88m2) binnen een jaar
  van 299.500 euro (fase1) naar minimaal 363.750 (fase3) zijn gestegen – een verschil van ruim
  64.000 euro?
 3. Is het college er van op de hoogte dat fase 3 per opbod wordt verkocht waardoor de werkelijke
  verkoopprijs ongetwijfeld nog hoger ligt?
 4. Wat is de mening van het college over het verkopen van nieuwbouwwoningen per opbod?
 5. Oosterwold kent een relatief lage grondprijs ter stimulering van eigen woningbouw voor lagere
  inkomens. Hoe is dit volgens het college te rijmen met op maximale winst gerichte projectbouw?
 6. Is het college voornemens dit in de nabije toekomst te voorkomen door extra regelgeving? Zo ja,
  in welke vorm kunnen we dit verwachten?
 7. Stadslandbouw is een belangrijk onderdeel van het wonen in Oosterwold. In dit project vinden
  wij hier weinig van terug. Hoe gaat het college er via toezicht op toezien dat wel aan deze verplichting wordt voldaan?

TOELICHTING

De Partij van de Arbeid is verbaasd en geschokt over de recente ontwikkelingen in de projectnieuwbouw in Oosterwold. Binnen een jaar zijn de prijzen voor gelijkwaardige huizen gestegen met ruim 64.000 euro en als klap op de vuurpijl worden deze huizen voor een nog hogere prijs per opbod verkocht. Wat ons betreft is dit schaamteloos profiteren van de woningnood in een gebied dat juist is bedoeld voor betaalbare en kleinschalige initiatieven. Graag zien wij zo spoedig mogelijk regelgeving om dit in de toekomst te voorkomen.
Daarnaast valt het ons op dat het specifieke karakter qua stadslandbouw in Oosterwold nauwelijks aandacht krijgt.

Zie ook : Wonen in het Groene Wold – ’t Groene Wold Nieuwbouw (wonenintgroenewold.nl)

ONDERTEKENING EN NAAM

Ruud de Jonge, PvdA

Update 22-06-2021

Heeft college heeft de vragen beantwoord

Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Wie ben ik? Net zoals veel Almeerders, kom ik oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik ben in 1983 naar Almere verhuisd en heb de stad nooit meer (als woonplaats) verlaten. Ik kom uit een echt rood nest waar de PvdA, de VARA en het Parool dagelijkse kost waren. Dat laat je nooit meer los. Almere heeft een

Meer over Ruud de Jonge