Armoedebestrijding

Steeds meer mensen moeten met een laag inkomen rond zien te komen. De PvdA vindt dat niemand in armoede hoeft te leven. Wij willen het huidige beleid gebaseerd op de drie P’s (preventie, participatie en perspectief) voortzetten. Armoede bestrijd je niet alleen met geld, maar vooral door mogelijkheden te bieden zelf uit de armoede te komen.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Schuldhulpverlening dient voortvarend te worden ingezet. Als mensen door omstandigheden nog niet met schulddienstverlening kunnen starten, worden de belemmeringen eerst aangepakt door inschakeling van zorgpartners.
  • De PvdA wil dat minimaal het huidige minimabeleid wordt voortgezet. Wij staan voor het behoud van onder meer het Woonlastenfond, het Jeugdsportfonds en zwemlessen voor kinderen uit minimagezinnen.
  • De PvdA is voor het invoeren van een stadspas. Die pas biedt voordeelregelingen op het gebied van recreatie, sport en cultuur. Deze pas zal voor een schappelijke prijs te koop worden aangeboden aan inwoners van Almere en gratis worden aangeboden aan mensen uit gezinnen met minimuminkomen.
  • De PvdA ziet erop toe dat er goede en gemakkelijk leesbare informatie komt over alle voorzieningen en regelingen binnen het minimabeleid.
  • Van iedere bijstandsgerechtigde vragen we een maatschappelijke inzet naar vermogen. Deze inzet sluit aan bij de eigen mogelijkheden en talenten.