De burger en de gemeenteraad

Bewoners kunnen op verschillende manieren contact zoeken met een gemeenteraadslid en de Gemeenteraad. Zij kunnen inspreken op de Politieke Markt.

Het is voor bewoners nu vaak onduidelijk wat de leden van de Gemeenteraad doen met de wensen van insprekers omdat er geen ruimte is om te reageren op wat zij inbrengen. De PvdA wil tijd en ruimte creëren om met insprekers in debat te gaan.

De komende periode:

  • Is er kwalitatief goed en passend overleg tussen bewoners en (gemeentelijke) instanties over de leefbaarheid, veiligheid en politieke kwesties in de wijk.
  • Maakt de gemeente werk van heldere en toegankelijke communicatie, ook voor hen die de Nederlandse taal minder goed beheersen.
  • Zijn op basis van een evaluatie van de Politieke Markt nieuwe mogelijkheden voor burgerbetrokkenheid en ruimte voor inspraakmogelijkheden doorgevoerd.
  • Zijn de Gemeenteraad en gemeenteraadsleden, door verbeterde besluitvorming en reflectie op afwegingen, in staat hun besluiten helder uit te leggen.