Burgerparticipatie en wijken

Wijkbewoners kennen hun buurt als geen ander, zij weten daarom ook wat een buurt nodig heeft. De PvdA stimuleert deze betrokkenheid en wil de bewoners meer zeggenschap geven over hun eigen wijk.

De wijk is ook een plek waar wordt gespeeld en gesport en biedt een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Er is een ruime mate van (goed onderhouden) groen en er zijn voldoende sport- en spelvoorzieningen voor alle leeftijdsgroepen.

In de komende periode:

  • Zijn er nieuwe mogelijkheden om bewoners zo veel mogelijk mee te laten denken bij wat er in hun buurt te gebeuren staat.
  • Hebben de bewoners meer zeggenschap over de wijkbudgetten.
  • Is er op de politieke markt een interventietafel voor wijkbewoners ingesteld waar zij hun ideeën voor de wijk kunnen inbrengen.
  • Is er de mogelijkheid voor de inwoners om in de wijken (gemeentelijke) taken zelf uit te voeren.
  • Waar de kwaliteit minstens gelijkwaardig is en de kosten niet hoger zijn kunnen inwoners de
    gemeentelijke taken zelf (laten) uitvoeren.
  • Zijn regelarme bewonersinitiatieven mogelijk.
  • Zijn de achterstanden bij het grootonderhoud verkleind.
  • De verkoop van bouwgronden is aangetrokken. Wij besteden een deel van de winst aan grootonderhoud in de wijken en aan stadsvernieuwing.