Cultuur en kunst

Wij stimuleren diverse kunstvormen: van architectuur tot poëzie, van beeldende kunst tot theater enzovoort. Voor de PvdA is het belangrijk dat cultuur zich in vele vormen kan uiten en dat kunst betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen, met name voor jongeren. Almere is hierin innovatief.

Cultuur en kunst laten zien wie wij zijn: er is niet één cultuur. Juist de diversiteit aan culturen maakt mensen nieuwsgierig naar elkaar, zet aan tot nadenken en verbindt mensen. Kunstuitingen zijn het resultaat van onze wijze van leven, van omgang met elkaar, van wat wij mooi of lelijk vinden.

In de komende periode:

  • Is er een kunsthal/museum voor depotkunst1 met wisselende tentoonstellingen gerealiseerd.
  • Zijn er artistieke broedplaatsen, met wisselende bezetting, in de verschillende winkelcentra gevestigd.
  • Zijn het Jeugdcultuurfonds en Collage voortgezet
  • Is er een breed- en toegankelijk aanbod van culturele activiteiten voor zeer uiteenlopende groepen.
  • Is het aantal evenementen in Almere minimaal op hetzelfde niveau.