Discriminatie

De PvdA wijst iedere vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol, ongeacht achtergrond of seksuele geaardheid. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Het gaat niet om achtergrond, maar om toekomst.

De komende periode:

 • Is anoniem solliciteren ingevoerd.
  Dit geldt voor gemeentelijke instanties en voor de gemeentelijke partners.
 • Zijn de problemen in het uitgaansleven teruggedrongen.
 • Hiertoe wordt er een convenant opgesteld waarin afspraken met de horeca zijn vastgelegd om discriminatie, seksuele intimidatie en seksueel geweld terug te dringen

 • Is het aantal mensen dat de Nederlandse taal onvoldoende beheerst verminderd.
 • Is de diversiteit in evenementen en in marketingcampagnes toegenomen.
 • Is geregeld dat meldingen van discriminatie niet alleen worden geregistreerd (zoals nu
  gebeurt) maar dat er beleid ontwikkeld is dat discriminatie tegen gaat.
 • Is door het politiekorps invulling gegeven aan een beleid dat etnisch profileren voorkomt.