Duurzaamheid

Almere wil een duurzame stad zijn, waar het opwekken van duurzame energie een belangrijke bijdrage aan levert. Almere is voor een groot deel al gasvrij en er zijn meer mogelijkheden. Bewonersgroepen kunnen aandelen kopen in energiecollectieven, zelf producent worden van alternatieve energie, zoals windenergie, zonne-energie en met energie op basis van warmwaterbronnen.

Duurzaamheid gaat wat de PvdA betreft niet alleen over het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gaat ook over het gebruik van duurzame materialen, het beperken van (rest)afval en hergebruik (recycling en upcycling).

In de komende periode:

  • Zijn er afspraken dat nieuwe woningen klimaatneutraal ontwikkeld en aardgasvrij opgeleverd worden.
  • Is er een overeenkomst met NUON afgesloten dat de stadsverwarming aardgasvrij is en alleen gebruik maakt van duurzame energiebronnen.
  • Is vastgelegd dat nieuwbouw zoveel mogelijk wordt voorzien van een dak dat bijdraagt aan verkoeling van de stad of waarmee energie wordt opgewekt.
  • Is er een specifiek op Almere gerichte ‘Klimaatstraatwedstrijd’ waarmee bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken.
  • Is er een goede mix van manieren waarop duurzame energie wordt opgewekt, uitbreiding van windparken in de huidige vorm is daarbij geen optie.
  • Is er een regeling voor afvalscheiding (voor- en/of na scheiding) waarmee wordt bereikt dat 90% van het afval wordt verwerkt tot grondstoffen.
  • Is er een stimuleringsfonds voor groene tuinen.