Economie

De PvdA streeft naar een sterke Almeerse economie. Hier draagt iedereen zijn steentje aan bij.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • De PvdA wil een gevarieerd winkel-, kunst- en cultuuraanbod. Het winkelaanbod van de reguliere ketens wordt verrijkt met kleine gespecialiseerde winkeltjes. Daar is betaalbare ruimte voor nodig.Het stadshart van Almere moet een levendig centrum zijn. Met retailers wordt overlegd over een evenwichtige verdeling tussen kiosken en ‘karren’ en andere standplaatsen. Het overschot aan aantal vierkante meter winkelruimte wordt in kaart gebracht en op andere wijze ingezet.
  • De PvdA zet in op ICT Almere (2.0). Almere wordt het digitale hart van de Noordvleugel.
  • PvdA Almere werkt samen met de provincie en Lelystad aan een volwaardige luchthaven. Almere ontwikkelt met de triple A (Amsterdam, Amstelveen en Almere) een internationaal economisch handelsnetwerk en sluit zich aan bij het internationaal groot stedenoverleg en de European New Towns.
  • De innovatieve kracht van ZZP-ers wordt in kaart gebracht en benut.
  • Aanbestedingen worden aantrekkelijk gemaakt voor lokale ondernemers, midden en klein bedrijf en ZZP-ers.