Financieel verantwoord

De PvdA kiest er voor om bezuinigingen geleidelijk te realiseren, waarbij wij de menselijke maat in het oog houden. Ook op lokaal niveau dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Het budget van de gemeente Almere is jaarlijks ongeveer € 800 miljoen. De financiële crisis heeft de afgelopen jaren zijn stempel gedrukt op het financiële beleid van Almere. Wij zien nu dat de economie weer aantrekt en Almere zich herstelt. In de komende jaren staat Almere echter voor een aantal uitdagingen.

Uitdagingen zoals de decentralisatie van sociale voorzieningen waardoor Almere zijn eigen zorg- en dienstverlening moet organiseren, zorgt voor oplopende kosten. Daarbij is in Almere niet gespaard voor groot onderhoud van bruggen, vastgoed en stedelijke vernieuwing. De PvdA pleit voor een gezonde financiële buffer, zonder dat daarvoor andere lasten worden verhoogd. De maximale verhoging van de gemeentelijke lasten is voor ons gelijk aan de inflatie. Zo mogelijk verlagen wij de lasten waar wij op de kosten kunnen besparen.

In de komende periode:

  • Is de achterstand bij het onderhoud in de wijken (zo goed als) weggewerkt.
  • Is er een financiële buffer bij de gemeente Almere die voldoende is om het in de periode 2022-2026 noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren.
  • Zijn de lokale lasten niet meer gestegen dan de inflatie. Lokale belastingen waar een tegenprestatie tegenover staat worden kostendekkend doorberekend.
  • Is bij nieuwe initiatieven samenwerking met de private sector een serieuze optie.
  • Worden bij grensoverschrijdende zaken de mogelijkheden voor efficiënte samenwerking met de metropoolregio Amsterdam, Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Zwolle gezocht.
  • Is voor verdere doorontwikkeling van Almere als aantrekkelijke, groene en recreatieve stad toerismebelasting ingevoerd.
  • Zijn afspraken gemaakt over het blijven toepassen van de huidige Wet Normering Topinkomens binnen het stadhuis en bij haar (subsidie)partners.