Floriade

De Floriade is een belangrijk nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van Almere en sluit aan bij de pionierstraditie van bouwexpo’s. Het evenement helpt ons de groene duurzame ontwikkeling van de stad te versnellen door: groene energie, minder afval, versterken van het groen in de stad, klimaatneutraal bouwen en gezonde voeding.

De Floriade gaat het Almeerse onderwijs versterken met de Flevocampus en levert nieuwe groene banen op. De unieke Floriadewijk die ontstaat na het evenement is toegankelijk voor iedereen, versterkt het stadscentrum en is een verbindende schakel tussen Centrum en Haven. Wij sturen stevig op de financiële risico’s rond de Floriade maar benutten ook volop de kansen die de Floriade biedt.

De Floriade versnelt de groene, duurzame ontwikkeling van de stad, versterkt groen onderwijs, levert groene banen op en voegt een bijzondere stadswijk toe aan het centrum van de stad.

In de komende periode:

  • Is het groene (internationale) imago van Almere versterkt.
  • Is door de Floriade het aantal groene duurzame banen toegenomen waardoor Almere meer een werkstad wordt.
  • Is de stadslandbouw op verschillende niveaus en schaalgrootte geïntensiveerd en worden nieuwe technologieën die voor de Floriade zijn ontwikkeld benut binnen de gehele stad.
  • Is sociale woningbouw op het Floriadeterrein gerealiseerd.
  • Zijn er voorwaarden gecreëerd voor bewonersinitiatieven op het gebied van de Floriade, zoals de duurzame gezonde stad en (buurt)energiecollectiviteiten.
  • Is een programma ontwikkeld om Almeerders en Almeerse ondernemers blijvend te betrekken bij de ontwikkelingen rond de Floriade.