Jeugdzorg

Het is van essentieel belang dat kinderen opgroeien in een zorgzame en veilige omgeving, zowel binnen het gezin als daarbuiten. De Jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil deze kans benutten om de Jeugdzorg beter en efficiënter te organiseren. De PvdA wil dat in het jeugdbeleid nadruk komt te liggen op preventie.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Het primaire doel van het jongerenwerk is jongeren helpen zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Dit kan alleen door jongeren op te zoeken en samen met hen activiteiten te ontwikkelen en te realiseren.
  • De PvdA zorgt voor betere professionele samenwerking tussen de verschillende organisaties die werken met jongeren.