Kunst en cultuur

De PvdA vindt een gezonde kunst- en cultuursector van groot belang voor Almere en ondersteunt, waar nodig, de continuïteit van de vele kunstinitiatieven. Door slim gebruik te maken van leegstaande ruimtes en naar de ideeën van kunstenaars over gebruik van ruimtes te luisteren, kan de voedingsbodem voor een levendig kunstenaarsklimaat versterkt worden.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • We stimuleren dat het cultuuraanbod toegankelijk gemaakt wordt voor zeer uiteenlopende groepen, waardoor niet alleen kaskrakers op het programma staan.
  • De PvdA promoot tentoonstellingen van amateurs en professionals.
  • We bevorderen de groei van het jeugdcultuurfonds. Zo kunnen  kinderen en jongeren uit minimagezinnen gratis kennismaken met cultuur en hun talenten ontwikkelen.
  • We trekken actief kunstopleidingen aan.
  • De PvdA wil een jaarlijks terugkerend landelijk festival in Almere dat bij de aard van onze stad past.