Lokale ondernemers

Onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid leveren kansen op voor lokale en regionale ondernemers, lokale productie en kleinschaligheid bieden mogelijkheden. Waar dat nodig en mogelijk is, levert de gemeente een bijdrage aan investeringen die leiden tot een langdurige economische impuls.

Voor de komende periode:

 • Zijn er meer kansen voor lokale en regionale ondernemers.
 • Is Almere een gewilde vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven.
  De gunstige ligging, de aanwezigheid van een internationale school, goede
  huisvestingsmogelijkheden en bereikbaarheid zijn hierbij belangrijke factoren.
 • Biedt Almere als stad ruim baan aan broedplaatsen en startups.
 • Is in overleg met vastgoedbedrijven in winkelcentra en het MKB, vestigingsbeleid ontwikkeld waarbij diversiteit wordt bevorderd.
 • Is met economische partners een koppeling aangebracht tussen het economisch en het sociale beleid.
 • Zijn er meer functies (jongerencentrum, een plek voor leer/werktrajecten) toegevoegd aan Poppodium De Meester.
 • Is de stijging van lokale lasten niet hoger dan maximaal de inflatie. Daar waar tegenover een lokale belasting een tegenprestatie staat wordt dit kostendekkend doorberekend.
 • Is in samenwerking met de provincie Flevoland en Lelystad bijgedragen aan de ontwikkeling van een volwaardige luchthaven in Flevoland. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen en rekening houdend met de ontwikkeling/bewoners van Oosterwold.