Onderwijs

De PvdA staat voor goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen, tijdens je hele leven. Elke Almeerder moeten een gelijke kans krijgen om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Daarnaast spant de PvdA zich in voor goed hoger onderwijs binnen de Almeerse gemeentegrenzen.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Almeerse scholen behoren op alle niveaus tot de top van het Nederlands onderwijs. Hiertoe wordt er extra geïnvesteerd in de Almeerse leerkrachten.
  • De PvdA stimuleert voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) en het bezoek van peuterspeelzalen. Bij de start op de basisschool moet iedereen zoveel mogelijk een gelijke kans hebben. Preventie van mogelijke problemen en taalachterstanden bij jongeren moet zo vroeg mogelijk beginnen.
  • Bij goed onderwijs past ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid kent vele varianten, in de klas, in de school of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers moeten meer zeggenschap krijgen over hun school.
  • Het onderwijs doet aan leerlingen van 12-25 jaar een divers aanbod. Landbouw en groen, bouwkunde en water management, sport, kunst en cultuur en internationale ontwikkelingen.
  • We blijven inzetten op het behalen van certificaten door iedere schoolverlater. Er wordt tevens een vervolg gegeven aan de succesvolle ‘aanval op uitval’.
  • Ook meer- en hoogbegaafde kinderen hebben recht op passend onderwijs. Dat onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen.
  • We willen het aantal laaggeletterden met 50% terugbrengen. We zorgen voor training van goed opgeleide vrijwilligers om laaggeletterden tot VMBO niveau te brengen.
  • Er wordt blijvend geïnvesteerd in het hoger onderwijs in Almere.
  • Er wordt geïnvesteerd in veiligheid op scholen en in de directe omgeving van scholen.
Nieuwsberichten over Onderwijs

PvdA: Aanpak schoolverzuim moet beter

door Leida Höhle op 20 juli 2017

Hoe zit het nou echt met thuiszitters in Almere? Dat was afgelopen donderdag de hoofdvraag tijdens de bespreking over (ongeregistreerd) langdurig schoolverzuim. Signalen dat het Jaarverslag Leerplicht niet het volledige beeld laat zien, was voor de PvdA en SP reden om de aanpak van schoolverzuim op de agenda te zetten.

lees verder »

“Almeers onderwijs moet bij de top van Nederland horen”

door Leida Höhle op 23 maart 2017

Op donderdag 23 maart a.s. gaat de Almeerse gemeenteraad opnieuw in gesprek over de Human Capital Agenda 2030, een visie die de basis zal zijn voor het Almeerse onderwijsbeleid in de komende jaren. Het College heeft in deze agenda verschillende ambitieuze plannen opgenomen.

lees verder »

PvdA Almere maakt zich hard voor komst Vrijeschool

door Leida Höhle op 2 februari 2017

De Almeerse PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over de stichting van een nieuwe middelbare vrijeschool in Almere. Ondanks ruim 250 steunbetuigingen lukt het de ouderinitiatiefgroep Voortgezet Vrijeschoolonderwijs (VVO) Almere niet om zich te vestigen in de stad.

lees verder »

Burgemeester spreekt met ROC scholen over toekomst MBO onderwijs in Almere

door Leida Höhle op 19 december 2016

ALMERE – Op uitnodiging van burgemeester Franc Weerwind, vanuit zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad, heeft op donderdagavond 8 december een gesprek plaatsgevonden met leden van het college van bestuur van ROC Flevoland en ROC TOP. Het onderwerp van gesprek was de toekomst van de ROC’s in Almere. Dit naar aanleiding van het advies

lees verder »

PvdA Almere met Bussemaker in gesprek over MBO-onderwijs Almere

door Jerzy Soetekouw op 18 november 2016

ALMERE – Op 9 november heeft fractievoorzitter Jerzy Soetekouw (PvdA) samen met VVD-raadslid Hilde van Garderen en Ellentrees Müller-Klijn (voorzitter van het Presidium) zorgen over de keuzevrijheid in het MBO-onderwijs overgebracht aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Dit zoals verwoord in de motie van de gemeenteraad van 9 juni jl., waarin de partijen hun zorgen uitspreken over de

lees verder »

OBS Letterland beoordeeld als zeer zwakke school

21 september 2015

De PvdA in Almere wil weten hoe het komt dat basisschool Letterland in Almere Stad een zeer zwakke school is geworden. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.

lees verder »

PvdA stelt vragen over onbevoegde leraren

8 september 2015

Op de dag dat de PvdA de opvolger van wethouder Henk Mulder bekend zal maken, is de partij ook gewoon druk met andere zaken. Zo worden er nu schriftelijke vragen aan het college gesteld over onbevoegde leraren in het voortgezet onderwijs. Die vragen worden gesteld door raadslid Jerzy Soetekouw. Als toelichting op zijn vragen schrijft

lees verder »

Stichting Twisted op bezoek bij PvdA Almere

door Jerzy Soetekouw op 12 januari 2015

Vrijdag 9 januari heeft de Almeerse PvdA-fractie een bezoek gekregen van Stichting Twisted. De PvdA en Twisted ging met elkaar in gesprek naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PvdA over schooluitval onder jongeren van Marokkaanse afkomst.

lees verder »

Zorgen PvdA over schooluitval Marokkaanse jongeren

3 januari 2015

De Almeerse PvdA fractie maakt zich zorgen over het het aantal vroegtijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst. Raadslid Jerzy Soetekouw heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

lees verder »

PvdA Almere: “Maak eind aan wachtlijsten peuterspeelzaal”

door Jerzy Soetekouw op 4 november 2014

In het najaar van 2014 telt de gemeente Almere een wachtlijst van 251 peuters voor peuterspeelzaalplekken. Daarom doet de PvdA graag mee aan een initiatief om de wachtlijsten voor de peuterspeelzalen definitief aan te pakken.

lees verder »