Ouderenbeleid

Het aantal ouderen groeit sterk in Almere. De PvdA wil dat ouderen een volwaardige plaats hebben midden in onze samenleving. Actieve ouderen moeten de mogelijkheid hebben om hun energie, hun deskundigheid en hun ervaring in te zetten voor de samenleving. Ook ouderen met beperkingen, zowel lichamelijk als financieel, moeten zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Ook als ze meer ondersteuning nodig hebben.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Specifieke aandacht hebben voor de groep ouderen die moeilijk kan rondkomen, waarbij de participatie aan de samenleving voorop staat.
  • Eenzaamheid onder ouderen bestrijden. 
  • De zorgvoorziening voor ouderen uitbreiden met een 24-uurs zorgvoorziening.