Ruimtelijke ontwikkeling

Een van de grootste kwaliteiten van Almere is dat het een blauw/groene stad is. Zowel het blauw als het groen is met elkaar verbonden en is in alle wijken aanwezig.

Het beheer en onderhoud van de stad is belangrijk voor het woonplezier van de inwoners. Bezuinigingen van de rijksoverheid hebben er voor gezorgd dat er in Almere jaarlijks te weinig geld beschikbaar was voor het onderhoud in de wijken. Ook het groot onderhoud van bruggen, wegen, parken en speeltoestellen staat hierdoor onder druk. De budgetten voor stedelijke vernieuwing zijn kleiner dan vroeger, hierdoor is bijvoorbeeld de stedelijke vernieuwing in Almere Haven vertraagd. Almere moet slim omgaan met de kleinere budgetten om het beheer en onderhoud op peil te houden.

De komende periode:

 • Is de structuur van de huidige natuur- en recreatiegebieden in tact gebleven waardoor het groen/blauwe karakter van de stad behouden is.
 • Is een plan ontwikkeld voor het Kasteel waarmee werkgelegenheid op het gebied van recreatie wordt gecreëerd.
 • Zijn een aantal vernieuwende projecten in Almere Haven opgestart.
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Stadswerfpark en de Kustzone. Ontwikkelingen worden in samenspraak met de bewoners opgezet.
 • Zijn het Beatrixpark en het Lumièrepark doorontwikkeld.
  Het Beatrixpark wordt een park waar bewoners initiatieven kunnen ontwikkelen en het Lumièrepark wordt, als onderdeel van het Rondje Weerwater, een bruisend stadspark met een culturele en recreatieve uitstraling.
 • Is het beheer en onderhoud, waaronder de verzakkingsproblematiek, in de stad verbeterd.
  De groei van de stad zorgt voor een hogere financiële bijdrage van het Rijk. Het deel daarvan dat vrij beschikbaar is zal grotendeels aan beheer en onderhoud worden uitgegeven. Ook andere instanties (zoals het waterschap) zullen waar mogelijk om een bijdrage worden gevraagd.
 • Zijn er meer afvalbakken en informatieborden bij uitlaatplekken voor honden geplaatst. Er wordt streng gehandhaafd op overlast op het gebied van hondenpoep.
 • Zijn in Almere Buiten een aantal vernieuwende projecten, zoals de uitbreiding van de bibliotheek, de vestiging van een kunstgebouw en kwalitatief goede vergaderruimte gerealiseerd.